• Zaujímavosti

    •  

     Rok   2011   bude  Medzinárodným rokom chémie

     Rok 2011 bude na základe vyhlásenia UNESCO a OSN Medzinárodným rokom chémie. Jeho hlavnou témou je problematika trvalo udržateľného rozvoja a uskutoční sa pod mottom Chémia je náš život, naša budúcnosť.

     IUPAC je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá sa už 90 rokov venuje rozvoju chémie. V súčasnosti je rozhodujúcou pri určovaní štandardov pre pomenovanie chemických prvkov a ich zlúčenín prostredníctvom Medzinárodného výboru pre nomenklatúru a symboly. Partnerom IUPAC na Slovensku je Slovenská chemická spoločnosť pri SAV.

     Medzinárodný rok chémie má svetu pripomenúť jednak významné výročie - sto rokov, ktoré v roku 2011 uplynú od udelenia Nobelovej ceny Marie Curie - Sklodowskej za objav rádia a polónia a ďalšieho štúdia rádia, čo malo obrovský význam pre pochopenie vzniku chemických prvkov, pre fyziku a iné vedy, ako aj význam chémie pre ľudstvo. Účastníci zasadnutia IUPAC už teraz začínajú pre rok 2011 pripravovať v celosvetovom meradle rôzne, najmä popularizačné podujatia. Cieľom je pripomenúť a vyzdvihnúť všetko to pozitívne, čo rozvoj chémie dal ľudstvu, ale aj to, ako môže práve moderná chémia pomôcť pri odstraňovaní následkov chémie a ľudskej civilizácie najmä na životné prostredie. Najlepšie odstrániť chemické znečistenie a mnohé civilizačné problémy môžu práve tí, ktorí rozumejú chémii, preto by týchto ľudí mal byť dostatok aj v budúcnosti.

     Podľa predstaviteľov SAV by sa Medzinárodný rok chémie na Slovensku mal zamerať práve na úsilie pritiahnuť k chémii čo najviac mladých ľudí. V posledných rokoch totiž záujemcov o štúdium chémie v SR ubúda.

      

     Návrh aktivít pre Medzinárodný rok chémie v roku 2011

     na našej škole:

      

      

     Nižšie uvedené aktivity sú vo fáze návrhu. Ich realizácia je závislá na  počte zapojených študentov našej školy.

     Informácie:  Mgr. E. Görcsösová, kab.č.256, predpokladaný začiatok február 2011:

      

     • Súťaž o logo Medzinárodného roku chémie 2011
     • Deti a voda

               ...na tému „voda ako nepostrádateľná súčasť života“.

     • (Nealko)Drink s chemikmi

               ...stretnutie, diskusia  na tému „život  bez  chémie? “

     • Chémia lásky

               ...farby, vône v chémii

     • Séria chemických jarmokov

               ... propagácia chémie a prírodných vied, atraktívne experimenty, súťaže.

      

     • Chémia a palivá

               ...workshop o príprave biopalív prípadne alternatívnych palív

     • Kalendár pre rok 2011 – „Chémia je cool“

               ...fotky, obrázky, kresby.

     • Chémia na každý deň

               ...študenti vytvoria poster – nástenku, na ktorej sa vhodne vybranými    

               obrázkami a textom pokúsia vyjadriť prínos chémie ku kvalite  nášho   

               každodenného života

      

     Tešíme sa na Vás !!!

      Mgr. E. Görcsösová