•  Úspechy našich študentov v šk. roku 2012/2013

     • Úspešnosť študentov, ktorí robili cambridgeské skúšky (FCE a CAE) v júni 2013 bola 92,85 %.
     • Celoslovenské kolo Olympiády v anglickom jazyku – Selvek Róbert, 4. miesto
     • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku – Selvek Róbert, 1. miesto
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku: Selvek Róbert, 1. miesto, Lofajová Veronika, 3. miesto