•  

     Úspechy našich študentov v šk. roku 2013/2014

     • Úspešnosť študentov, ktorí robili cambridgeské skúšky v júni 2014 bola 77 % (FCE) a 65% (CAE).
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku – Selvek Róbert, 2. miesto