•  Aktivity členov predmetovej komisie:

    • UNICEF – Týždeň modrého gombíka - Mgr.Pastrnaková
    • Deň narcisov - Mgr.Pastrnaková
    • Spolok červeného kríža na škole - Mgr. Papuga
    • Organizovanie darcovstva krvi na našej škole: študentská a Valentínska kvapka krvi - Mgr. Papuga, Mgr. Vlček
    • Súťaže TIK pri príležitosti „Dňa študentstva“- všetci členovia PK
    • Súťaž SUMA, LOGIK  – RNDr. Plačková
    • Starostlivosť o RELAXCENTRUM – Mgr. Knap, Mgr. Wiener
    • Koordinátor finančnej gramotnosti na GPM - Ing. Vacková
    • Koordinátor matematickej olympiády - Mgr. Parnayová
    • Koordinátor matematických súťaží (Klokan, Expert, Pangea) - RNDr. Tarabčáková
    • Koordinátor enviromentálnej výchovy - Mgr. Pastrnáková
    • Koordinátor IT Akadémia, PISA 21 - Ing. Sakal
    • SUDOKU - Školské kolo súťaže - RNDr. Tarabčáková, Mgr. Tomečová, Mgr. Parnayová
    • Svet okolo nás - Mgr. Pastrnaková
    • EKOTOPFILM FESTIVAL: premietanie filmov s environmentálnou tematikou - Mgr. Pastrnáková
    • Príprava študentov na SOČ – všetci členovia predmetovej komisie

    Aktualizované 6. 9. 2020