• Prezetácie pre TOGY zasielajte vytvorené v PowerPointe.

     Stiahnite si vzor a upravte si počet snímkov podľa svojich potrieb.

     Ideálny čas na zobrazenie textovej stránke je 8 - 10 sekúnd. Snímku s obrázkami nechajte zobrazovať 3 - 5 sekúnd.


     Aktualizované 3. 4 .2019