• Prezentácie pre TOGY zasielajte vytvorené v PowerPointe.

     Stiahnite si vzor a upravte si počet snímok podľa svojich potrieb.

     Vzor_TOGY.pptx

     Ideálny čas na zobrazenie textovej snímky je do 8 - 10 sekúnd. Snímku s obrázkami nechajte zobrazovať do 3 - 5 sekúnd.

     Prezentácia nemá mať nastavenie cyklického opakovania, iba automatický prechod snímok, pričom na poslednej sa má zastaviť.

     Nezabúdajte na komprimáciu obrázkov a orezaných častí, ako aj dodržiavanie autorského zákona (citácie na obrázky, texty a pod., ktorých vy nie ste autorom).


     Aktualizované 14. 10 .2019