Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

2% dane

Milí rodičia, absolventi, priatelia školy!
 

Využite Vaše  právo poukázať (1%), 2%, (3%) dane.


Vami poukázané peniaze ostávajú  v škole a sú určené:

* na podporu talentovaných žiakov,

* na vytvorenie nadštandardných podmienok školy,

* na ktorej Vaše dieťa študuje,na zabezpečenie súťaží v rámci školy a mimo nej,

* na protidrogové aktivity,na projekty rôzneho charakteru (divadlo, športové aktivity, ...),

* na neustále zvyšovanie úrovne vzdelávania,na nákup učebných pomôcok a audiovizuálnej techniky.


Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí  minulý rok venovali 2% zo svojej dane nášmu občianskemu združeniu. Vopred ďakujeme za Váš príspevok, ak sa rozhodnete 2% so svojich daní poukázať aj v tomto roku našej Asociácii učiteľov, rodičov a priateľov Gymnázia Park mládeže.


 

Informácie ako postupovať nájdete na našej stránke.

 

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov Gymnázia Park mládeže
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Park mládeže 5, 040 01 Košice
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): IČO: 31268374
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov Gymnázia Park mládeže
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Park mládeže 5, 040 01 Košice
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): IČO: 31268374
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov Gymnázia Park mládeže
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Park mládeže 5, 040 01 Košice
  Právna forma: občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): IČO: 31268374
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.