Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

 • SOČ
  13. 3. 2017

  Aktualizovali sme modul SOČ

 • Španielske divadlo
  21. 2. 2017

  Do galérie Španielske divadlo boli pridané fotografie.

  Opona sa dvíha, Košice opäť víťazia

  VIII Divadelný festival Španielskych Bilingválnych sekcií na Slovensku (Trstená)

  Február na Gymnáziu Park mládeže nie je len mesiacom lásky, ale čoraz častejšiesa  sa stáva mesiacom divadla. Mladí herci a  herečky  našej školy, aby privítali február, chceli vyniknúť na ôsmom ročníku Divadelného festivalu Španielskych Bilingválnych sekcií na Slovesku, ktorý sa konal v Trstenej.

  Spolu s nitrianskym Gymnáziom Párovská získali cenu a mohli sa cítiť ako najlepšie filmové hviezdy, vo chvíli, keď získajú vytúženého Oscara. V tomto prípade však cenou nie je zlatá soška, ktorá málo váži, ale niečo oveľa väčšie: postup na medzinárodnú súťaž. Už piaty rok po sebe, naše košické gymnázium bude reprezentovať Slovensko na najväčšej a najdôležitejšej divadelnej súťaži v španielskom jazyku východnej Európy. Je to medzinárodná súťaž, na ktorej sa študenti vudú deliť o pódium s reprezentantmi z  krajín ako Poľsko, Maďarsko, Rusko, Bulharsko a Česká Republika.

  Naši študenti vedení španielskymi profesormi Antoniom Blanco Carrillom a Nuriou Guerrero Martínezovou premenili mesiace skúšania a úsilia na 45 minútové predstavenie, počas ktorého jediným cieľom bolo rozosmiať publikum. To mala byť posledná skúška dobre urobenej práce.

  A naozaj, divadelná hra Goool! od Luisa Jaraquemada, vykúzlila výbuchy smiechu publika vďaka rôznym príblehom lásky, priateľstva a pracovným vzťahom, ktoré sa odohrali na pozadí finále majstrovstiev sveta vo futbale v Južnej Afrike v roku 2010, v ktorom Španielskom zvíťazilo.

  Zdalo sa, že úsmevy publika neprekoná nič, ale tváre Andrei Dzubákovej, Natálie Ferenčakovej, Dominika Horňáka, Jany Kováčovej, Eszter Prékopovej, Jakuba Überlauera, Jozefa Antolíka a Eleny Vančišinovej žiarili nadšením a skupinové objatie po spadnutí opony bolo znakom, že ich práca stála za to.

            Jedinečná skúsenosť, ktorú osem zástupcov divadelnej skupiny začalo intenzívne žiť prvého a druhého  februára vďaka skvelej organizácii Gymnázia M. Hattalu a ktorú si budú aj ďalej užívať pred divákmi, ktorí znova zažijú čaro divadla, ktoré GPM z Košíc dosahuje rok čo rok.

  -------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Se abre el telón y, de nuevo, Košice es ganador

  VIII Festival de Teatro en Español de las Secciones Bilingües en Eslovaquia (Trstená)

  Febrero en Gymnázium Park mládeze no es solo el mes del amor, sino cada vez más el mes del teatro. Y es que para dar la bienvenida al número dos del calendario, los jóvenes actores y actrices de nuestra escuela quisieron alzarse como números uno en la que fue la octava edición del Festival de Teatro en Español de las Secciones Bilingües en Eslovaquia, que se celebró en Trstená.

  Un premio compartido con el Gymnázium Párovská de Nitra que les hizo sentirse como las más brillantes estrellas de cine cuando consiguen su ansiado Oscar. Y es que en este caso, el galardón no es una estatuilla dorada y de poco peso, sino algo mucho más grande: el pase al certamen internacional. Por quinto año consecutivo, Košice volverá a representar a Eslovaquia en el mayor y más importante certamen de teatro en español de toda la zona, ya que en este encuentro internacional, los chicos convivirán y compartirán escenario con representantes de otros países como Polonia, Hungría, Rusia, Bulgaria o República Checa.

  Guiados por los profesores Antonio Blanco Carrillo y Nuria Guerrero Martínez, los indiscutibles protagonistas plasmaron los meses de ensayos y esfuerzo en tan solo 45 minutos en los que solo valía una cosa: hacer reír al público. Esa iba a ser la prueba definitiva del trabajo bien hecho. Y, efectivamente, la obra ¡Goool!, creada por Luis Jaraquemada, consiguió las carcajadas del auditorio gracias a su mezcla de historias de amor, amistad y relaciones de trabajo en torno a la final del mundial de fútbol de Sudáfrica de 2010, en la que España fue vencedora.

  Las sonrisas del público parecían imposibles de superar, pero las caras de Andrea Dzubáková, Natália Ferenčaková, Dominik Horňák, Jana Kováčová, Eszter Prékopová, Jakub Überlauer, Jozef Antolík y Elena Vančišinová irradiaban ilusión y el abrazo entre todos los compañeros una vez se cerró el telón, dejó palpable que el trabajo había merecido la pena.

  Toda una experiencia que los ocho representantes del grupo de teatro ya comenzaron a vivir intensamente los días 1 y 2 de febrero gracias a la perfecta organización de los responsables del Gymnázium M. Hattalu y que continuarán disfrutando próximamente ante numerosos espectadores que podrán revivir la magia del teatro que se consigue año tras año en el GPM de Košice.

 • Súťaž „3P“ – siedmy ročník

  Súťaž „3P“ – siedmy ročník celoškolskej súťaže 3P „Prezentácie z Prírodovedných Predmetov“ sme realizovali v rámci „Týždňa vedy a techniky“, 14. decembra 2016.

   Garantom súťaže 7. ročníka „3P“ je Mgr. Gabriela Čurková. Vzhľadom na nižší počet prezentácií, ktoré postúpili do celoškolskej súťaže, bola dvojčlenná porota z predmetovej komisie prírodovedných predmetov: Mgr. Gabriela Čurková, Mgr. Iveta Nemcová

                                                

                  Cieľom súťaže je:

  ·         Zvýšiť záujem o prírodovedné predmety a rozširovanie prírodovedného vzdelávania

  ·         Rozvíjať kreatívne myslenie žiakov a podporovať ich samostatnosť, zručnosť pri práci s informačnými a komunikačnými      technológiami

  ·         Viesť žiakov k tvorivej, cieľavedomej a plnohodnotnej práci

  ·         Rozvíjanie medzipredmetových vzťahov (FYZ – CHE – BIO)

  ·         Rozvíjať environmentálne postoje žiakov, viesť ich k zdravému životnému štýlu

   

   Výsledky šiesteho ročníka celoškolskej súťaže 3P

   

   

  1. miesto            Jozef Antolík     IV.SB     „Rádioaktivita“                               

  konzultant: CU

   

  2. miesto            Ela Sabolová      IV.SA     „Čaj“

  konzultant: samostatná práca žiačky bez konzultácie

   

  3. miesto            Patrícia Berthová, Tímea Ráczová           III.D        „Prvá pomoc“

                                 konzultant: NE

   

   Zvláštne ocenenie prác:

   

   

   

  CENA za propagáciu rodnej obce, múzea p. Schustera a technickej pamiatky:

  Nikole Papcunová           II.B         „Vodný hámor v Medzeve“

                  konzultant: CU

  CENA za prezentáciu a odbornú znalosť problematiky:

  Adam Masič                      III.D       „Fotografia“

  konzultant: MJ

  ŠPECIÁLNA CENA za každoročnú účasť v súťaži:

  Ela Sabolová                      IV.SA

   

  Žiaci, ktorí sa zúčastnili siedmeho ročníka celoškolskej súťaže "3P", sa taktiež podieľali na hodnotení prác, čo porota brala na vedomie pri celkovom hodnotení. Žiaci hodnotili  danú súťaž ako veľmi zaujímavú. Žiaci, ktorí sa súťaže zúčastnili prvýkrát, boli súťažou nadšení a motivovaní zúčastniť sa aj v budúcnosti. Všetci ocenili mnohé nové a zaujímavé informácie, ako sa jednotlivé prezentácie doplňovali, navzájom prelínali a uvedomovali si pravdu, že "všetko so všetkým súvisí". Pre žiakov boli zaujímavé diskusie a doplňujúce otázky, po odprezentovaní jednotlivých prezentácií.

   

  Pozrite si záznam zo súťaže: web_3P_2016-17.docx

   

   

   

   

   

 • EDUCATE Slovakia

  Na našu školu prišli dvaja lektori, ktorí strávili s našimi žiakmi 20 vyučovacích hodín. Počas hodín sprístupnili žiakom informácie o svojich krajinách – Ukrajina, Brazília. Rozprávali sa o témach, ktoré sú mladým ľuďom blízke a dôležité pre ich ďalší život.

  -          Politická situácia v krajine a porovnanie so Slovenskom

  -          Ochrana životného prostredia – vyrúbavanie dažďových pralesov, znečisťovanie ovzdušia, otepľovanie, a pod

  -          Vzdelávanie, školstvo

  -          Voľný čas a možnosti ako ho tráviť efektívne

  -          Tradície a kultúrne dedičstvo

  -          Kritické myslenie

  Lektori veľmi vysoko hodnotili vedomosti našich žiakov a schopnosť komunikovať v anglickom jazyku. Boli príjemne potešení milým prijatím a pobytom na našej škole.

  Verím, že aj v budúcnosti sa stretneme so zahraničnými lektormi, ktorí obohatia obzor našich študentov.

  Mária Gáborová

   Report_from_MARCO.doc

  Report_from_TATIANA.doc

  https://www.facebook.com/bohdanova.t?fref=pb_other tetyana-bogdanova@ya.ru

  https://www.facebook.com/marcoaurelio.gomesfernandes?fref=pb_othermarcoaurelio.gomes@aiesec.net

 • Angličtinár roka
  10. 2. 2017

  Do galérie Angličtinár roka boli pridané fotografie.

  Medzinárodná súťaž „Angličtinár roka 2016/2017“

  Súťaž sa konala 30.11.2016

  Tejto medzinárodnej súťaže sa zúčastnilo 15 107 žiakov zo 694 škôl z 28 krajín.

  Z našej školy sa tohto testovania zúčastnilo 49 žiakov.

  Z maximálnych 124 bodov dosiahlo nad 100 bodov 30 žiakov.

  Z toho 13 najlepších:

   

  trieda

  meno

  body

  Poradie v škole

  Place world

  III.SA

  Rybár Richard

  118

  1

  79

  III.C

  Michaela Matisková

  116

  2

  213

  V.SB

  Kurucz Samuel

  114,5

  3

  305

  III.SB

  Prékopová Ester Natália

  113,5

  4

  430

  III.B

  Kristína Rolfová

  113

  5

  507

  III.A

  Báthoryová Betka

  112

  6

  654

  III.B

  Veronika Synová

  111,5

  7

  699

  III.SB

  Straková Jana

  111

  8

  815

  III.D

  Nikola Hrindová

  110,5

  9

  917

  IV.A

  Žipaj Filip

  109,5

  10

  1047

  IV.B

  Kakalejčik Samuel

  109,5

  10

  1058

  IV.SA

  Ružičková Alexandra

  109,5

  10

  1062

  III.SA

  Dzurčaninová Jana

  109,5

  10

  1094

  Gratulujeme všetkým zúčastneným!

  umiestnenie_skoly.doc

  Sutaze_Anglictinar_roka_SLOVENSKO.doc

 • Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu
  1. 2. 2017

  Do galérie Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu boli pridané fotografie.

  My, seminaristi z chémie, sme sa v januári zúčastnili zaujímavej exkurzie vo Východoslovenskom múzeu. Nakoľko sme dobrali „anorganiku„ chceli sme sa oboznámiť so svetom minerálov, hornín, rúd aj prvkov. 

  V úvode sme mali prednášku, v ktorej sme boli oboznámení s rôznými zaujímavosťami sveta „ kameňov“. Potom sme si išli pozrieť expozíciu.

   Expozícia poukazuje na zvyčajne prehliadané výtvory čarovnej Matky prírody, vykresľuje typické prvky prírody Karpát, a teda aj Slovenska. Odhaľuje taktiež nádheru ukrytú v nehybnom kameni, v horninách a v mineráloch.

  Prírodovedná expozícia je jedinečnou príležitosťou na oboznámenie sa s tými prvkami krajiny, ktoré tvorili v minulosti a tvoria aj dnes súčasť prostredia, v ktorom žijeme - Prírodu Karpát.

  Expozícia predstavuje návštevníkovi:- históriu Zeme, - vznik hornín a minerálov,  - skamenelý svet,   ríšu minerálov,- krásu kameňa, - pôvaby rastlín, - nenahraditeľný svet prírody.

  Vďaka sprievodcovi, jeho fundovanému slovu, sme sa dozvedeli veľa zaujímavého. Svet „kameňov“ je  fascinujúci. Ďakujeme! Ďakujeme aj našej pani chemikárke, ktorá to všetko zorganizovala

 • Naśe úspechy v športových súťažiach v 1.polroku

  Mastrovstvá Slovenska vo Frisbee   4.miesto Ch+D

  Majstrovsvá kraja v Bedmintone     2.miesto D /Vargová K.,Malecká R./ 

  Majstrovstvá kraja vo Florbale        3.miesto CH

  Majstrovstvá kraja v Aerobiku         3.miesto D / Szalontayová/

  Majstrovstvá reg. vo Florbale           1.miesto CH aj D

  Majstrovstvá reg. v Bedmintone       2.miesto D

  Majstrovstvá reg. v Cezpoľ.behu      3.miesto D

   

  Dlhodobé súťaže -reg.finále:

                           Bedminton          2.miesto D

                           Plávanie               3.miesto CH/štafeta/

                           Volejbal               4.miesto D

                           Futsal                   4.miesto D 

   

  Netradičné športy / DŠK/ Ringo ,Petang,Frisbee 1.miesto

  Blahoželáme,ďakujeme za vzornú reprezentáciu šloly,veľa úspechov aj v 2.polroku.

  Naśe úspechy v športových súťažiach v 1.polroku - Obrázok 1

 • Pre záujemcov o štúdium
  20. 1. 2017

  Aktualizovali sme modul Pre záujemcov o štúdium

 • Výstava Ľudovíta Felda
  18. 1. 2017

  Do galérie Výstava Ľudovíta Felda boli pridané fotografie.

  Ľudovít Feld patrí k najvýznamnejším košickým výtvarníkom. Navštevoval kresliarsko-grafickú školu Eugena Króna. V Košiciach v roku 1935 založil súkromnú výtvarnú školu, medzi jeho žiakov patrili Alexander Eckedrt, Jozef Haščák, Július Hegyessy či Arpád Račko.
  Za druhej svetovej vojny v roku 1944 ho deportovali do koncentračného tábora Osvienčim, kde na príkaz nacistického lekára Josefa Mengeleho mal portrétovať osobité typy zajatcov. Po povojnovom návrate z koncentračného tábora, kde zahynula väčšina jeho rodiny, Feld žil krátko v Bratislave a následne v Košiciach. Jeho diela boli prezentované na niekoľkých samostatných výstavách.

   

  Aj my sme využili príležitosť navštíviť výstavu v Košiciach dňa 12.1.2017 s našou p. triednou učiteľkou.Vďaka sprievodcovi sme sa toho veľa dozvedeli a výstava nás zaujala. Treba ju vidieť.


  Výstava prezentuje dôležité momenty v dramatickom živote a diele jedného z najsvojráznejších predstaviteľov skupiny autorov obdobia, označovaného ako Košická moderna. Ľudovít Feld je pre Košičanov povestný svojou vľúdnou priateľskou povahou a nadšením dôkladne kresliť, portrétovať a zaznamenávať košické zákutia, vidiecke scenérie, ale rovnako je známy ako pamätník holokaustu a Mengeleho maliar. Výber diel predstavuje najrozsiahlejšiu a najobsiahlejšiu kolekciu Feldových diel zhromaždenú po dvadsiatich piatich rokoch od autorovej smrti. Výstava sa ho snaží predstaviť v inom svetle, než v akom bol vídaný doteraz, no zároveň mu neuprieť jeho virtuozitu. Svojou neúnavnou činnosťou a chuťou i potrebou vzdelávať sa a tvoriť, spopularizoval a povýšil médium kresby či grafické techniky na úroveň maľby, v ktorej tak vynikali jeho známi súčasníci.
  Vyše 100 prác, kresieb, grafík, akvarelov a olejomalieb zachytáva premeny jeho autorského rukopisu, od uvoľneného, no predsa len akademicky popisného, až po strohejší, no zároveň viac oduševnený, viditeľný hlavne v námetoch holokaustu. Celé jeho dielo je poznačené akýmsi tvorivým zápalom a vyrovnávaním sa s celoživotným telesným postihom – nízkym vzrastom a takmer detským vzhľadom. Možno práve tento hendikep ho viedol k sústredenému pozorovaniu prostredia starého košického centra mesta s jeho pokojnými uličkami a malými remeselníckymi domami. Podobný záujem je možné nájsť aj v prácach s vidieckym alebo prírodným námetom alebo portrétnej tvorbe, ktorej sa venoval zrejme rovnako intenzívne.

 • OZNAM

  Oznamujeme Vám, že v súčasnom období sa rekonštruujú žiacke šatne, ktoré sú v suteréne.

  Týka sa to tried: III.D, IV.C, IV.SB, I.SB, I.SA, III.SB, IV.SA, I.C, I.B, III.SA, I.A.

  Žiaci týchto tried sa počas rekonštrukcie budú prezúvať v chodbe do telocvične a na prízemí v bloku A.

  Prezúvky a kabáty si odnesú do svojich kmeňových učební, kde ich budú držať denne až do skončenia vyučovania.

  Týka sa to aj úborov na TSV, príp. iných pomôcok.

  Počas rekonštrukcie si budú prezúvky a ostatné pomôcky denne nosiť domov.

  Zároveň upozorňujeme všetkých žiakov školy, že prezúvanie je  POVINNÉ!

  Po ukončení rekonštrukcie šatní v suteréne, bude pokračovať rekonštrukcia na 1. poschodí.

  Bližšie informácie dostanete postupne cez triednych učiteľov a oznamov na nástenke, príp. na WEB stránke školy.

   vedenie školy

 • Deň boja proti AIDS
  19. 12. 2016

  Do galérie Deň boja proti AIDS boli pridané fotografie.

   

   

   

  DEŇ BOJA PROTI AIDS

  1.12.2016

  VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ

  LITERÁRNA SÚŤAŽ

  1. miesto         Katarína Blašková       III.D

  2. miesto         Simona Maťašovská

                              Veronika Skybová      I.B

  3. miesto         Diana Parteľová

                             Orsághová       IV.SB

   

  SÚŤAŽ O NAJORIGINÁLNEJŠIE UMELECKÉ DIELO

  1. miesto         Chovancová, Ružbašanová    III.SA

  2.miesto          Gáborová, Vasiľáková  I.SB

  3. miesto         Toporková, Borgoňová I.A

   

  KVÍZ S PROTIDROGOVOU TEMATIKOU

  1. miesto         Viktória Andásiová     IV.SB

  2. miesto         Richard Rybár             III.SA

  3. miesto         Kristína Kapalová       I.SA

   

  Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť!

  Mgr. Viera Kišeľáková – koordinátorka prevencie a peer team

 • Anglické jazykové súťaže
  16. 12. 2016

  Do galérie Anglické jazykové súťaže boli pridané fotografie.

   

   

  English Essay Competition

  Juniors:

  3.   miesto Soňa Juhásová (II.B) (č.6)

  Seniors:

  1. miesto Kristina Lashkay (III.B) (č.7)
  2. miesto Nikola Kočišová (III.A) (č.3)
  3. miesto Katarína Regeciová (IV.A) (č.9)

   

  Juvenes Translatores

  Juniors:

  1. miesto Marek Gaľa (III.SA) (č.4)

  3.   miesto Jakub Überlauer (III.SB) (č.6)

  Seniors:

  1. miesto Alexandra Ružičková (IV.SA) (č.10)
  2. miesto Samuel Kurucz (V.SB) (č.18)
  3. miesto Radka Budzaková (V.SB) (č.22)
 • SUMA
  14. 12. 2016

  Do galérie SUMA boli pridané fotografie.

  Členovia predmetovej komisie matematiky – informatiky-telesnej výchovy a geografie zapájajú žiakov našej školy do rôznych súťaží. Usporadúvajú  pre nich tiež interné súťaže. Jednou z nich je napr. matematická súťaž SUMA. V novembri v tomto školskom roku sa jej víťazmi stali: Samo Kakalejčík s Veronikou Sholtzovou zo IV.B a Peťa Krbaťová so Šimonom Strížom zo IV.A.

  Blahoželáme.

 • Deň boja proti AIDS
  6. 12. 2016

  Do galérie Deň boja proti AIDS boli pridané fotografie.

  Milí študenti,

  tohto roku sa po prvýkrát môžete zúčastniť hlasovania o najkrajšie výtvarné dielo zo Dňa boja proti AIDS prostredníctvom našej Edupage. Výtvory si pozrite na našej webovej stránke, prípadne vo vestibule našej školy, kde sa nachádza ich živá výstava, dôkladne si všimnite číslo, ktoré je práci pridelené a zapojte sa do našej on-line ankety, ktorá bude "na ostro" spustená od piatku 9.12 do stredy 14.12 (doterajšie pokusy boli iba skúšobné, hlasujte preto znova).

  Výsledky všetkých súťaží AIDS dňa budú zverejnené vo štvrtok 15.12 a v piatok 16.12 cez veľkú prestávku sa stretneme s výhercami v zborovni školy, aby sme im odovzdali drobné ocenenia za ich aktívnu a tvorivú účasť na Dni boja proti AIDS.

  Mgr. Kišeľáková Viera - koordinátorka prevencie a peer aktivisti

 • EXPERT GENIATILY SHOW
  2. 12. 2016

  Do galérie EXPERT GENIATILY SHOW boli pridané fotografie.

  Dňa 1.12.2016 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská súťaž "EXPER GENIALITY SHOW".

  Žiaci súťažili v dvoch kategóriach:

                                                               EXPERT G34 (žiaci 3. a 4. ročníka)

                                                               EXPERT G12 (žiaco 2. ročníka a 5-ročných gymnázií)

  Žiaci si vyberali dve témy z piatich tém:

                             Dejiny, udalosti, umenie

                      Svetobežník

                      Mozgolamy

                      Do you speak English?

                      Góly, body, sekundy

  Celkovo odpovedali na 60 otázok (30 z každej témy). Na prácu mali 60 minút.

  Držíme im palce a tešíme sa na vyhodnotenie súťaže!

   

 • Prevencia na škole
  28. 11. 2016

  Aktualizovali sme modul Prevencia na škole

 • Shakespeare's memorial

  Dňa 26 októbra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže "Shakespeare's memorial", súťaž v prednese anglickej poézie a prózy.

  Našimi víťazmi tohto roku sa stali:

  V kategórii poézia:

  3. miesto - Jozef Antolík 4.SB

  2. miesto - Jakub Uberlauer 3.SB (tam potrebujeme 2 bodky nad prvým U v priezvisku)

  1. Miesto - Alexandra Onderková 4.SA

  V kategórii próza:

  2. miesto - Nicole Papcúnová 2.C

  1. miesto - Mariana Kušnierová 1.C

  Cena poroty

  Dominik Tóth 1.B

  fotografie

 • Dôležité dokumenty
  22. 11. 2016

  Aktualizovali sme modul Dôležité dokumenty

 • Imatrikulácia
 • Halloween
  3. 11. 2016

  Do galérie Halloween boli pridané fotografie.

  Dňa 24. októbra sme na našej škole v rámci výučby cudzích jazykov zorganizovali súťažné aktivity pri príležitosti sviatku Halloween, ktorý sa oslavuje v anglicky hovoriacich krajinách. Študenti 1. a  2. ročníkov mali možnosť preukázať svoje tvorivé nadanie vo štyroch rôznych kategóriách:

  1. vyrezávanie tekvích (víťazmi sa stali študenti 2.A (Radovan Orol, Adam Lumtzer, Martin Kovaľ a Marek Kovaľ) 

  2. výroba Halloweenovských ozdôb (víťazmi sa stali študenti 1.C)

  3. písanie halloweenovských príbehov (vítazkou sa stala žiačka 1.A Dominika Gumanová)

  4. pečenie halloweenových koláčikov (víťazom sa stal žiak 1.B William Parkányi)