Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky
 

Navigácia

novinky

 • Deň boja proti AIDS
  19. 12. 2016

  Do galérie Deň boja proti AIDS boli pridané fotografie.

   

   

   

  DEŇ BOJA PROTI AIDS

  1.12.2016

  VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ

  LITERÁRNA SÚŤAŽ

  1. miesto         Katarína Blašková       III.D

  2. miesto         Simona Maťašovská

                              Veronika Skybová      I.B

  3. miesto         Diana Parteľová

                             Orsághová       IV.SB

   

  SÚŤAŽ O NAJORIGINÁLNEJŠIE UMELECKÉ DIELO

  1. miesto         Chovancová, Ružbašanová    III.SA

  2.miesto          Gáborová, Vasiľáková  I.SB

  3. miesto         Toporková, Borgoňová I.A

   

  KVÍZ S PROTIDROGOVOU TEMATIKOU

  1. miesto         Viktória Andásiová     IV.SB

  2. miesto         Richard Rybár             III.SA

  3. miesto         Kristína Kapalová       I.SA

   

  Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť!

  Mgr. Viera Kišeľáková – koordinátorka prevencie a peer team

 • Anglické jazykové súťaže
  16. 12. 2016

  Do galérie Anglické jazykové súťaže boli pridané fotografie.

   

   

  English Essay Competition

  Juniors:

  3.   miesto Soňa Juhásová (II.B) (č.6)

  Seniors:

  1. miesto Kristina Lashkay (III.B) (č.7)
  2. miesto Nikola Kočišová (III.A) (č.3)
  3. miesto Katarína Regeciová (IV.A) (č.9)

   

  Juvenes Translatores

  Juniors:

  1. miesto Marek Gaľa (III.SA) (č.4)

  3.   miesto Jakub Überlauer (III.SB) (č.6)

  Seniors:

  1. miesto Alexandra Ružičková (IV.SA) (č.10)
  2. miesto Samuel Kurucz (V.SB) (č.18)
  3. miesto Radka Budzaková (V.SB) (č.22)
 • SUMA
  14. 12. 2016

  Do galérie SUMA boli pridané fotografie.

  Členovia predmetovej komisie matematiky – informatiky-telesnej výchovy a geografie zapájajú žiakov našej školy do rôznych súťaží. Usporadúvajú  pre nich tiež interné súťaže. Jednou z nich je napr. matematická súťaž SUMA. V novembri v tomto školskom roku sa jej víťazmi stali: Samo Kakalejčík s Veronikou Sholtzovou zo IV.B a Peťa Krbaťová so Šimonom Strížom zo IV.A.

  Blahoželáme.

 • Deň boja proti AIDS
  6. 12. 2016

  Do galérie Deň boja proti AIDS boli pridané fotografie.

  Milí študenti,

  tohto roku sa po prvýkrát môžete zúčastniť hlasovania o najkrajšie výtvarné dielo zo Dňa boja proti AIDS prostredníctvom našej Edupage. Výtvory si pozrite na našej webovej stránke, prípadne vo vestibule našej školy, kde sa nachádza ich živá výstava, dôkladne si všimnite číslo, ktoré je práci pridelené a zapojte sa do našej on-line ankety, ktorá bude "na ostro" spustená od piatku 9.12 do stredy 14.12 (doterajšie pokusy boli iba skúšobné, hlasujte preto znova).

  Výsledky všetkých súťaží AIDS dňa budú zverejnené vo štvrtok 15.12 a v piatok 16.12 cez veľkú prestávku sa stretneme s výhercami v zborovni školy, aby sme im odovzdali drobné ocenenia za ich aktívnu a tvorivú účasť na Dni boja proti AIDS.

  Mgr. Kišeľáková Viera - koordinátorka prevencie a peer aktivisti

 • EXPERT GENIATILY SHOW
  2. 12. 2016

  Do galérie EXPERT GENIATILY SHOW boli pridané fotografie.

  Dňa 1.12.2016 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská súťaž "EXPER GENIALITY SHOW".

  Žiaci súťažili v dvoch kategóriach:

                                                               EXPERT G34 (žiaci 3. a 4. ročníka)

                                                               EXPERT G12 (žiaco 2. ročníka a 5-ročných gymnázií)

  Žiaci si vyberali dve témy z piatich tém:

                             Dejiny, udalosti, umenie

                      Svetobežník

                      Mozgolamy

                      Do you speak English?

                      Góly, body, sekundy

  Celkovo odpovedali na 60 otázok (30 z každej témy). Na prácu mali 60 minút.

  Držíme im palce a tešíme sa na vyhodnotenie súťaže!

   

 • Prevencia na škole
  28. 11. 2016

  Aktualizovali sme modul Prevencia na škole

 • Shakespeare's memorial

  Dňa 26 októbra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže "Shakespeare's memorial", súťaž v prednese anglickej poézie a prózy.

  Našimi víťazmi tohto roku sa stali:

  V kategórii poézia:

  3. miesto - Jozef Antolík 4.SB

  2. miesto - Jakub Uberlauer 3.SB (tam potrebujeme 2 bodky nad prvým U v priezvisku)

  1. Miesto - Alexandra Onderková 4.SA

  V kategórii próza:

  2. miesto - Nicole Papcúnová 2.C

  1. miesto - Mariana Kušnierová 1.C

  Cena poroty

  Dominik Tóth 1.B

  fotografie

 • Dôležité dokumenty
  22. 11. 2016

  Aktualizovali sme modul Dôležité dokumenty

 • Imatrikulácia
 • Halloween
  3. 11. 2016

  Do galérie Halloween boli pridané fotografie.

  Dňa 24. októbra sme na našej škole v rámci výučby cudzích jazykov zorganizovali súťažné aktivity pri príležitosti sviatku Halloween, ktorý sa oslavuje v anglicky hovoriacich krajinách. Študenti 1. a  2. ročníkov mali možnosť preukázať svoje tvorivé nadanie vo štyroch rôznych kategóriách:

  1. vyrezávanie tekvích (víťazmi sa stali študenti 2.A (Radovan Orol, Adam Lumtzer, Martin Kovaľ a Marek Kovaľ) 

  2. výroba Halloweenovských ozdôb (víťazmi sa stali študenti 1.C)

  3. písanie halloweenovských príbehov (vítazkou sa stala žiačka 1.A Dominika Gumanová)

  4. pečenie halloweenových koláčikov (víťazom sa stal žiak 1.B William Parkányi) 

 • Dni španielskej kultúry
  26. 10. 2016

  Aktualizovali sme modul Dni španielskej kultúry

 • Výchovné poradenstvo
  24. 10. 2016

  Aktualizovali sme modul Výchovné poradenstvo

 • Volejbal

  Volejbal - 20.10.2016

 • EDUCATE Slovakia

  Zmluva o spolupráci na projekte „EDUCATE Slovakia“

  Predmetom Zmluvy je spolupráca na kultúrno-vzdelávacom projekte EDUCATE Slovakia (ďalej iba „Projekt“) medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom, v termíne od 23.01.2017 do  27.1.2017

  Zahraničné dvojice budú viesť interaktívne prednášky zamerané na zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania v anglickom jazyku. 

  Výber členov Zahraničnej dvojice je realizovaný podľa štandardov Medzinárodného výmenného programu AIESEC International

  Tento projekt sa riadi týždňovým programom Projektu. Pod programom sa rozumie presný týždňový rozpis aktivít Zahraničnej dvojice u Záujemcu zahŕňajúci časový harmonogram, popis možných priestorov a technického vybavenia k využitiu, množstvo a vek žiakov, ktorí sa budú zúčastňovať aktivít Projektu. 

  Z našej školy to budú žiaci z anglických tried – dve skupiny z druhého ročníka a dve skupiny z tretieho ročníka.

  S asistenciou Sprostredkovateľa vytvoríme konečnú podobu týždňového programu najneskôr do 30.11.2016.

  Vytvoríme týždenný program projektu tak, aby Zahraničná dvojica strávila 5 (slovom päť) vyučovacích hodín výučbou 4 (slovom štyroch) tried počas týždňa pôsobiaceho na škole.

  Host_Families_Flat_Poster_pink.pdf

  Host_Families_Flat_Poster_white.pdf

  ES2017_HF_leaflet.pdf

 • Správna voľba povolania
  17. 10. 2016

  Do galérie Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu boli pridané fotografie.

   

  Naša škola sa každý rok zúčastňuje podujatia – workshopu pre základné školy „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu,“ ktoré sa uskutočnilo 11. – 12.10.2016 v priestoroch SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach. Naši žiaci podávali  informácie o možnostiach štúdia na našej škole, o poznávacích zájazdoch do zahraničia a mnohých aktivitách, ktoré sa na našej škole realizujú.

  Záujem žiakov základných škôl o našu školu bol veľký na samotnom workshop-e, mnohí si prišli pozrieť školu osobne, niektorí aj s rodičmi v sobotu 15.10.2016, keď škola organizovala „Deň otvorených dverí.“

   

  Workshop pre ZŠ organizačne zabezpečila Mgr. Iveta Nemcová so žiakmi II.SB triedy

 • Navštívil nás majiteľ jazykovej školy
  13. 10. 2016

  Do galérie Navštívil nás majiteľ jazykovej školy boli pridané fotografie.

  Našu školu navštívil pán James Blore, ktorý je majiteľom jazykovej školy v Košiciach. Pôsobil 6 rokov v British Council a pomáha s prípravou kandidátov na cambridgeské skúšky. Pútavou a interaktívnou formou predstavil našim študentom kritériá na certifikované skúšky Cambridge a IELTS a zároveň vysvetlil ich prínos pre študentov pri príprave na vysokoškolské štúdium.

 • Napísali o nás

  Médiá o nás

 • Exkurzia SOLIVAR
  12. 10. 2016

  Do galérie Exkurzia SOLIVAR boli pridané fotografie.

  Exkurzia ako maturitné zadanie ? Prečo nie.Ako sa ťaží kamenná soľ, či soľanka? Aké separačné metódy a technologické procesy sa využívajú pri spracovaní soli a aké výrobky sa vyrábajú? Na tieto otázky sme dostali odpovede v Solivare 21.09.2016. Unikátna expozícia STM nám priblížila históriu ťažby tejto suroviny, poukázala na technickú vyspelosť našich predkov pri využívaní prírodných zákonitostí a aj ich vynikajúcu zručnosť. Fundovaný výklad,príjemná sprievodkyňa a dobré počasie  boli bonus navyše.A my máme zvládnutú ďalšiu maturitnú tému z chémie. Ďakujeme!

 • Podporte video príspevok na Facebook stránke NOC VÝSKUMNÍKOV

  SÚŤAŽ NOCI VÝSKUMNÍKOV 2016

  SRDCE A MOZOG slovenskej vedy

   

  Podporte video príspevok svojich spolužiakov na Facebookovej stránke Noci výskumníkov

   

  Do súťaže sa zapojili maturanti biológie bilingválneho štúdia – V.SA a V.SB triedy. Podmienkou súťaže bolo natočiť video zaujímavého experimentu, ktorý realizovali okrem učiteľa aj samotní žiaci.

  Video, fotku a krátky popis experimentu sme poslali na Facebook stránku Noc výskumníkov.

  Trieda s najväčším počtom like-ov a zdieľaní získa exkurziu do najmodernejšieho infocentra o energii –Energolandu,

  ktoré spolu s uhradením cestovných nákladov pre víťaznú triedu do súťaže venujú Slovenské elektrárne. Trieda získa malé vecné ceny.

   

  Meno učiteľa:                        Mgr. Iveta Nemcová

  Trieda:                                    V.SA, V.SB – maturanti biológie bilingválneho štúdia

  Video a strih:                         Peter Čontoš a Michal Obšatník – žiaci V.SB triedy bilingválneho štúdia

   

  VIDEO

   

  Popis experimentu:

  Pitva prasacieho oka:

  Cieľom pitvy je prepojenie teórie s praxou a overenie charakteristík niektorých častí oka, ktoré oko tvoria. Je oko naozaj krehký orgán? O tom sa mohli žiaci presvedčiť, keď sa snažili prerezať bielko, aby sa dostali k priehľadnej rohovke. Zistili, že to nebolo až také jednoduché. Na rohovke bolo vidieť aj dúhovku. Žiaci sa presvedčili o tom, že sklovec je priehľadná rôsolovitá hmota, šošovka má šosovkovitý tvar a keď žiaci so šošovkou prechádzali po papieri s malými písmenkami, tieto písmenka boli väčšie. Potvrdená teória bola aj v prípade, že sietnica je naozaj tenká vrstva a v mieste vstupu očného nervu žiaci mohli vidieť slepú škvrnu. A že nervy nie sú vždy tenučké vlákna, to sme si mohli všimnúť na očnom nerve.

  Pitva oka v stredoškolských podmienkach neposkytuje možnosť vidieť všetky štruktúry, ako ich je možné vidieť na kreslených obrázkoch. Žiakom tento pokus s reálnym biologickým materiálom  aspoň trochu poskytuje reálnejší obraz, predstavivosť a určite zážitok na hodine biológie.

 • Španielsky jazyk
  19. 9. 2016

  Aktualizovali sme modul Španielsky jazyk