• Nulté stretnutie absolventov školy
     • Nulté stretnutie absolventov školy

     •  

      Študentská firma Espoco, JA firma v spolupráci so školou Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Vás srdečne pozýva na nulté stretnutie absolventov Gymnázia, Park mládeže 5, Košice (Gymnázium, Šaca), ktoré sa uskutoční 9. júna.2018 (sobota) ​​v čase od 14:00 do 20:00 v priestoroch školy, na adrese Park mládeže 5, Košice - Mier. V cene vstupného v hodnote 10,00 €  je zahrnuté aj občerstvenie.

      Na adrese: https://goo.gl/forms/rS9SPqP8NIHMKg6E3 nájdete prihlášku. Po jej vyplnení, Vám bude zaslaný informačný email s číslom účtu, na ktorý zaplatíte vstupné (10,00 €). Až po obdržaní platby sa Vaša prihláška na stretnutie absolventov stane záväznou.  Vstupné je možné uhradiť do 4. 6. 2018. Prihlášku je možné stornovať do 4. 6. 2018. Po tomto termíne Vám vstupné nebudeme môcť vrátiť.

      Informujte svojich spolužiakov zo strednej školy o tejto akcii. Tešíme sa na stretnutie s vami.

      Organizáciu akcie zabezpečuje študentská firma Espoco, JA firma pri Gymnáziu, Park mládeže 5 Košice v spolupráci so školou Gymnázium, Park mládeže 5, Košice.

      Plagát k akcii si môžete pozrieť (stiahnuť) kliknutím na tento text.

      S pozdravom,

      Radka Čaplárová,
      prezidentka študentskej firmy Espoco, JA firma.
      Park mládeže 5, Košice
      espoco.jafirma@gmail.com

     • Dni hispánskej kultúry

     • Tento rok sa naša škola podieľala na organizácii 10. ročníka dní hispánskej kultúry. Bližšie info =tu=

    • DEŇ EURÓPY
     • DEŇ EURÓPY

     • Čo by bola Európa bez Španielska? Bez slnka, hudby a zábavy, temperamentu, bezstarostnosti a smiechu? Rovnako si už účastníci a organizátori tradičného podujatia Deň Európy, ktoré sa tento rok konalo 4. 5. 2018 na Hlavnej ulici, nevedia predstaviť, že by sa naša škola so svojím španielskym vkladom nezapojila do týchto osláv.

      Program našich žiakov navodil na pódiu pri Dolnej bráne, rovnako ako naša škola, najskôr typickú slovenskú, potom prostredníctvom tanca a spevu anglickú a napokon španielsku atmosféru a zároveň pripomenul Košičanom našu školu. Zazneli slovenské, anglické aj španielske piesne, vystúpili naši speváci a hudobníci, videli sme folklór, anglický waltz aj temperamentné flamenco. Veríme, že sa naše vystúpenie páčilo, veď bolo o to emotívnejšie, že pre viacerých účinkujúcich to bolo ich rozlúčkové vystúpenie pre našu školu.

      Tak teda – 

                               ADIÓS!

    • Majsterky Slovenska v basketbale
     • Majsterky Slovenska v basketbale

     • Našim študentkám sa tento rok zadarilo a získali 1. miesto v basketbale, čiže sa stali majsterkami Slovenska stredných škôl. 

      Srdečne blahoželáme :)

    • Úspechy v atletike
     • Úspechy v atletike

     • V tomto školskom roku sa nám darí aj v ľahkej atletike. Do krajského kola sme sa prebojovali v guli a disku - Filip Miroslav Kucka z 3.SA, v 800m beh Ivanková Sandra z 1.C, v disku  Zelizňáková Lea z 3.SA. Kucka  hodil najlepší výkon 35,90m a postupuje na MS SŠ do Nových Zámkov 16.6.20018 mu budeme držať palce /samozrejme naše palce, on svoje potrebuje na hod/. Sandra dobehla druhá  a Lea hodila disk na tretie miesto. Sú to veľmi pekné úspechy.

      Gratulujeme !!!

     • Strieborné vo volejbale v kraji

     • Veľmi krásny úspech dosiahli naše volejbalistky.  Z regionálneho kola sa prebojovali na kraj kde našli len jedného premožiteľa v SNV. Na hrudi sa im preto ligotala  strieborná medaila. Veď byť  druhý najlepší v kraji zo stredných škôl je fantastické. Tešíme sa s nimi.

    • Charitatívny beh VSE CITY RUN
     • Charitatívny beh VSE CITY RUN

     • Ďakujeme všetkým študentom našej školy, ktorí sa zapojili už do 11. ročníka charitatívneho behu VSE CITY RUN a podporili občianske združenie Usmej sa na mňa, ktoré sa venuje výnimočným deťom.

    • Regionálne kolo HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
     • Regionálne kolo HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Veľmi nás teší, že na našej škole máme čoraz viac skvelých interpretov umeleckého slova. V regionálnom kole nás úspešne reprezentovali víťazi školského kola a aj žiačky, ktoré sem priamo postúpili vďaka vynikajúcim výsledkom v minulom ročníku.

       

      Marianna Kušnierová z II. C obsadila 1. miesto v kategórii poézia,

      Soňa Juhásziová z II. A obsadila 2. miesto v kategórii próza,

      Nina Lalkovičová z I. AA obsadila 3. miesto v kategórii poézia a

      Daniel Kuchár z I.C obsadil 3. miesto v kategórii próza.

      Mariannka Kušnierová a Sonička Juhásziová zároveň postúpili do krajského kola.

      Srdečne blahoželáme a držíme palce!

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Tak ako každý rok, aj tento rok,  sa naši študenti dňa 13.4.2018 zúčastnili charitatívnej zbierky „Deň narcisov“  organizovanej organizáciou Liga proti rakovine.  V meste rozdávali narcisy žiačky so 4 pokladničkami.  O našej úspešnosti v zbierke Vás určite informujeme neskôr J

    • Celoškolská súťaž PK – prírodovedných predmetov „3P“
     • Celoškolská súťaž PK – prírodovedných predmetov „3P“

     • 8.ročník celoškolskej súťaže „3P“ sa konal 21.3.2018. Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov s  19 prácami. Súťažiacich pripravovali p. Majerčáková, p. Nemcová,  p. Čurková a jednou prácou prispela aj p. Šimková. 

      Oceňujeme, že sa do súťaže zapojili aj prváci a získali cenné skúsenosti. 

      Súťažiaci v dotazníku kladne hodnotili, že práce mali:

      -  dôležitý osvetový a informačný charakter

      - dozvedeli sa veľa poznatkov, ktoré im môžu pomôcť k tomu, aby sa k životnému prostrediu správali lepšie

      - aby vnímali fyzikálne, chemické a biologické deje ako súčasť bežného života.

       

      K súťaži sa vyjadrovali veľmi kladne. Ocenili dobrú organizáciu, milú porotu, príjemnú atmosféru a možnosť zúčastniť sa hodnotenia. Súťaž bola pre nich inšpiratívna a boli by radi, keby sa podobné súťaže konali  z prírodovedných predmetov aj častejšie.

      Na hodnotení prác sa podieľali aj žiaci. Hodnotenie žiakov brala porota na vedomie.

       

      Výherná listina (umiestnenie):

      I.miesto:   Michal STRIČKO  III.A,  Má kyselina mliečna vplyv na svalovú hmotu? (p. Nemcová)

                       Natália ŽELEZNÍKOVÁ  III.SB,   Ako docieliť hypertrofiu svalovej hmoty (p. Nemcová)

      II. miesto: Jozef MIKLOŠ a Erik JAŠKO  IV.SB, Zvuk hudobných nástrojov (p. Čurková)

      III.miesto: Lesia SCHREIBEROVÁ III.SB,  Biotechnologický potenciál endofytických húb (p. Nemcová)

       

      Špeciálne ocenenia:

      Mariana KUŠNIEROVÁ   II.C,  Prvých 1000 minút v živote dieťaťa  (Význam pre celý ďalší život)                                                                    (p. Nemcová)

      Dávid FORGON  I.B,  Raketové motory  (Význam pre programy NASA a spoznávanie vesmíru) (p. Čurková)

      Zuzana HENNELOVÁ  II.B, Doba plastová  (Životné prostredie a budúcnosť našej planéty) (p. Čurková)

      Marek GAĽA a Viktor SLÁVIK  IV.SA,  Fonograf   (Prvé záznamy zvuku, vzťah fyzikálnych závislosti a techniky) (p. Čurková)

      Michal STRIČKO a Peter MAKLARY III.A,    Halogénderiváty  (Rub a líc chemických látok) (p. Čurková)

        

      Garantom prírodovednej súťaže „3P“ je Mgr. Gabriela Čurková