• Sieň elektrických výbojov

     • Vo štvrtok 23. mája sa študenti II.C triedy zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu.

      V sieni výbojov si najprv pozreli dokumentárny film Nikola Tesla, ktorý je o živote a významných objavoch známeho fyzika. Následne sa zúčastnili komentovanej prehliadky tématických exponátov. Niektoré z nich si vyskúšali zábavno-náučnou formou na „vlastnej koži“. Na záver pútavej prehliadky sa mohli presvedčiť o účinkoch elektrostatického poľa.

      Reakcie a komentáre študentov svedčili o tom, že prehliadka ich naozaj zaujala.

    • XIII. Olimpiada Matemática en español
     • XIII. Olimpiada Matemática en español

     • La fase final, a nivel nacional, de la 13ª Olimpiada Matemática en español, tuvo lugar el viernes, 12 de abril de 2019 en nuestro Instituto Park Mládeže 5 en Košice.

      Dimos la bienvenida a los participantes y al profesor acompañante de cada una de las secciones bilingües eslovaco-españolas, en torno a las primeras horas de la tarde del jueves, 11 de abril de 2019.

      A su llegada, y una vez acomodados en el alojamiento, los participantes y sus profesores recorrieron la parte más céntrica de Košice (la calle Hlavná y alrededores). Entre los monumentos más famosos de la ciudad, visitaron: la plaza de los libertadores, la iglesia de los dominicos, la columna de la Inmaculada, la carcel de Mikluš, el teatro nacional, la catedral de Santa Isabel, la puerta inferior con el escudo de la ciudad y la plaza de Maratón. Además, en cada punto del recorrido, les esperaban los profesores del Depto. de español y los alumnos de 5º curso, para someterles a unas divertidas pruebas.

      Por la tarde-noche nos desplazamos a nuestra escuela, donde los estudiantes y profesores fueron recibidos oficialmente por la dirección del centro. Seguidamente, y con la pretensión de conocerse un poco mejor, cada estudiante preparó algunos datos interesantes sobre su ciudad y su escuela. El equipo de coreografía de 2º curso aderezó la presentación local y nos enseñó a bailar el <<Baile del Triángulo>>, todo un rompepistas para acabar el día, con el ritmo en el cuerpo.

      En la mañana del día de la competición nos reunimos en nuestra escuela. Los participantes, con buen ánimo y mente dispuesta, procuraron  mostrar su genialidad en la resolución de los enigmas matemáticos que, con mucho cariño, les prepararon los profesores.

      El esfuerzo fue finalmente recompensado por la dirección del centro, ya que cada estudiante recibió su diploma de participación y un lote de obsequios del instituto. Asimismo, y después de unos resultados muy ajustados, tuvimos el honor de entregar los premios a los flamantes ganadores de esta edición:

      1º Puesto:  Lucia Ďuríšková (Nové Mesto Nad Váhom)
      2º Puesto: Marianna Smolková (Žilina)
      3º Puesto: Sebastián Kurila (Košice)

      El organizador principal, el profesor Eduardo y la profesora de matemáticas Margarita, felicitan a todos los participantes, en general, y a los ganadores, en particular; y les animan a seguir trabajando duro con las matemáticas.

      Eduardo y Margarita

    • KLOKAN 2019
     • KLOKAN 2019

     • o najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN 2019 sa z našej školy v školskom roku zapojilo 33 žiakov.

      Najlepšie výsledky dosiahli :

      • Daniel Dzurík z I.B – úspešný riešiteľ a šampión školy,
      • Lucia Ploščicová z I.AA – úspešný riešiteľ,
      • Anne Onderišinová z I.SB – úspešný riešiteľ,
      • Samuel Slosiarik z I.B – úspešný riešiteľ,
      • Branislav Počuch z I.C – úspešný riešiteľ,
      • Alexandra Fekete z II.AA – úspešný riešiteľ,
      • Katarína Oravcová z II.AA – úspešný riešiteľ,
      • Michal Stričko zo IV.A – úspešný riešiteľ.

      Do súťaže EXPERT geniality show 2018/19 sa z našej školy v tomto školskom roku zapojilo 16 žiakov.

      TOP EXPERT-om sa stali

      • Sára Slovinská z I.AA – v téme Do you speak English? 6. miesto a v druhej téme Mozgolamy 133. miesto,
      • Veronika Dlugošová z I.AA - v téme Mozgolamy 55. miesto a v druhej téme Do you speak English? 18. miesto.

      Pekné výsledky dosiahli aj

      • Daniel Čurilla zo IV.SB – v téme Dejiny, udalosti, umenie 22. miesto a v druhej téme Svetobežník 102. miesto,
      • Sara Domonkošová z I.AA - v druhej téme Do you speak English? 21. miesto,
      • Daniela Balogová z I.AA - v téme Do you speak English? 69. miesto,
      • Dávid Popovič z II.SA - v téme Góly, body, sekundy 36. miesto,
      • Martin Berka z III.B - v druhej téme Mozgolamy 17. miesto. 
     • 2. účelové cvičenie 1. ročníka

     • V utorok 21.5.2019 mal prvý ročník 2.účelové cvičenie na Aničke. Obsahom cvičenia bolo preverenie vedomostí zo zdravotnej prípravy.

      Mali pripravené modelové situácie z poskytnutia prvej pomoci a formou striedania sa na stanovištiach boli preverené ich vedomosti  praktickou ukážkou podania prvej pomoci pri rôznych zraneniach. Študentky tretieho ročníka, ktoré sú členkami oddielu prvej pomoci Miestneho spolku pri Gymnáziu Park mládeže Tóthová, Kucková, Šimkuľáková, Pupalová,Čulková, Koverová 3SA, Zajacová  2SB a  Borgoňová 3A,  modelové situácie pripravili a nakoniec aj ohodnotili vedomostnú úroveň a správanie sa v prípade ohrozenia života zranenej osoby.

      Výsledky 2. účelového cvičenia:

      najviac bodov získala trieda  1AA spolu s 1B - 47bodov/ z 50 možných/, 1SB získala 44 bodov, 1SA - 41 bodov a 1C  35 bodov

    • 8. ročník najväčšieho testovania IT zručností - IT FITNESS TEST 2019
     • 8. ročník najväčšieho testovania IT zručností - IT FITNESS TEST 2019

     • V období od 16. mája 2019 do 15. júla 2019 bude k dispozícii on-line test na www.itfitnesstest.sk, prostredníctvom ktorého si žiaci/študenti a učitelia/pedagógovia môžu overiť úroveň svojich IT zručností.

      Otestovať sa však môžu aj všetci občania akejkoľvek vekovej kategórie. Po absolvovaní testu dostane každý respondent certifikát a odporúčania na zlepšenie svojich individuálnych IT zručností.

      Test môžete opakovať v priebehu celého roka a aj tak si zlepšovať svoje IT zručnosti.

     • Naši maturanti!

     • V piatok 10. 5. 2019 poslednýkrát prišli do školy naši maturanti. Čakali ich netradične vyzdobené triedy, posledné fotenie, pochod slávnostným špalierom a napokon program na rozlúčku. Bol to deň plný emócií a dúfame, že najmä naši maturanti si ho užili naplno. Veríme, že ich čaká veľa úspechov a aj trošku šťastia na maturite a potom aj pri prijímačkách a v celom ďalšom živote.

      Milí naši maturanti – bolo nám cťou a potešením tráviť s Vami chvíle. Budete nám všetkým chýbať. Nikdy nezabudnite, že ste z Parku. Parku zdar a maturantom zvlášť!!!

     • Výsledky prijímacích skúšok

     • Zverejnili sme výsledky prijímacích skúšok do študijného odboru 7902 J štvorročné štúdium.

      Zápisy do študijného odboru 7902 J štvorročné štúdium:

      20. – 22. mája 2019 (pondelok až streda) od 7.00 do 16.00 hod., č. dverí 103.

      Pokyny:

      • Zapísať  žiaka môže LEN jeho zákonný zástupca
      • Prineste so sebou – Zápisný lístok na štúdium na strednú školu, ktorý žiakovi vydá ZŠ, na ktorú chodí.

       

      Výsledky prijímacích skúšok nájdte v PDF dokumente: výsledky.

     • Najlepšie na koniec

     • Obrovský úspech jedného zo zakladajúcich členov debatného klubu na našej škole nás všetkých naplnil radosťou a nádejou do budúcnosti. Talentovaný a skúsený Rišo Rybár zvíťazil vo finále XX. ročníka Slovenskej debatnej ligy. K tomuto skvelému úspechu mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia na maturách a aj pri jeho ďalších krokoch mimo Parku. Dúfajme, že jeho štafetu ponesú ďalší Parkáči.

     • DEŇ EURÓPY

     • Deň Európy sa tento rok oslavoval v piatok 3. 5. 2019 v Košiciach na Hlavnej ulici.

      Program našich žiakov navodil na pódiu pri Dolnej bráne na chvíľu španielsku atmosféru a zároveň pripomenul Košičanom našu školu. Zazneli španielske piesne, tango, vystúpila naša kapela, videli sme zmes latinskoamerických tancov aj tanečnú choreografiu piatakov. Veríme, že sa naše vystúpenie páčilo, veď bolo o to emotívnejšie, že pre viacerých účinkujúcich to bolo ich rozlúčkové vystúpenie pre našu školu.

      Tak teda – ADIÓS!

     • Návšteva kariérneho diplomata

     • 2.5. navštívil našu školu p. Daniel Ontko. Na besedách sa s nami podelil o svoje zážitky kariérneho diplomata, ktorý posobil 12 rokov v Japonsku a Južnej Kórei.