• WEBINÁR – BIOFEEDBACK
     • WEBINÁR – BIOFEEDBACK

     • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

      pripravuje webinár BIOFEEDBACK pre rodičov ZŠ a SŠ, ktorý sa uskutoční

      dňa 28.01.2021  (štvrtok) od 15.30 hod.

      Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na webovej stránke centra: www.kpppke.eu.

       

       

      PhDr. Mária Horváthová, PhD.
      riaditeľka, psychologička
      Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
      Karpatská 8, Košice

       

      Biofeedback je možné využiť v rade terapeutických liečebných metód. Jedná sa o metódu, pri ktorej dochádza k zlepšeniu stavu klienta (či už ide o ochorenie, bolesť alebo emočný stav) tréningom spätnej odpovede na signály z jeho vlastného tela. Na meranie sú využívané prístroje, ktoré biologické signály odmerajú, spracujú a na výstupe klienta informujú v podobe zvukovej či obrazovej spätnej väzby. Vo väčšine prípadov sa biofeedback realizuje formou terapeutickej hry, ktorú klient ovláda pomocou vlastných okamžitých reakcií.

    • Pozvánka na valné zhromaždenie
     • Pozvánka na valné zhromaždenie

     • Dňa 22. januára 2021 sa uskutočnilo online stretnutie krúžku aplikovanej ekonómie. Členovia krúžku sa dohodli na termíne ustanovujúceho valného zhromaždenia študentskej firmy AVANZA.

      Svojím akcionárom odošlú email s pozvánkou na valné zhromaždenie, ktorá sa uskutoční 29. januára 2021 o 17.00 hod, online prostredníctvom programu Microsoft Teams.

      Hostia, ktorí majú záujem sa stretnutia zúčastniť sa môžu informovať emailom na adrese: jafirma.gpm@gmail.com. 

     • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

     • S radosťou Vám oznamujeme výsledky okresného kola olympiády v anglickom jazyku:

      • Kategória 2A (Juniori): Barbora Madarasová z I.SA obsadila 1. miesto a postupuje do krajského kola. Blahoželáme a veľmi sa tešíme!
      • Kategória 2B (Seniori): Richard Rzepiel zo IV.B obsadil pekné 4. miesto.Blahoželáme!

      PK CJ - Mgr. Viera Kišeľáková

    • Solivar – virtuálna prehliadka III.SA
     • Solivar – virtuálna prehliadka III.SA

     • Na súčasnú situáciu zareagovalo aj múzeum v prešovskej mestskej časti Solivar. Návštevníkom je k dispozícii aj novým spôsobom. Nahliadnuť, virtuálne sa poprechádzať a pozrieť si z zblízka, respektíve z iného uhla pohľadu môže záujemca všetkých päť objektov múzea, teda Sklad soli, Gápeľ, Četerne, Varňa František a Klopačka.

      Dňa 13.1.2021 sa takejto virtuálnej prehliadky zúčastnili aj žiaci z triedy III.SA. Verím, že získali aspoň približnú predstavu z histórie ťažby a výroby soli v regióne Šariš.

      ZT

    • Ruské slovo - krajské kolo súťaže
     • Ruské slovo - krajské kolo súťaže

     • S radosťou vám oznamujeme, že naša žiačka z 1.C triedy Nina Bziková obsadila 2. miesto v súťaži Ruské slovo v krajskom kole v kategórii poézia - kategória 3 - stredné školy.

      Prajeme veľa úspechov a tešíme sa!

     • ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA

     • ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA – prerušenie vyučovania v školách, plán návratu do škôl, zmeny v maturitných skúškach a prijímacích pohovoroch

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2021/9418:2-A1810 z 8. 1. 2021 s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení – POKRAČUJEME V DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ.

      Plán návratu žiakov do škôl  zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 4. 1. 2021 (Plán.png).

      Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. 1. 2021 (rozhodnutie) sa v školskom roku 2020/2021:

      • ruší externá časť maturitnej skúšky,
      • upravujú termíny internej časti maturitných skúšok a prijímacích skúšok na stredné školy.
    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí žiaci!

      V novom roku 2021 Vám želáme veľa, veľa, veľa zdravia, pokoj a pohodu.

      Oznamujeme Vám, že od 11. 1. 2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní ako pred vianočnými prázdninami.

      Prípadné zmeny Vám včas oznámime.

      Vedenie školy