• Španielske divadlo
     • Španielske divadlo

     • Do galérie Španielske divadlo boli pridané fotografie.

      Opona sa dvíha, Košice opäť víťazia

      VIII Divadelný festival Španielskych Bilingválnych sekcií na Slovensku (Trstená)

      Február na Gymnáziu Park mládeže nie je len mesiacom lásky, ale čoraz častejšiesa  sa stáva mesiacom divadla. Mladí herci a  herečky  našej školy, aby privítali február, chceli vyniknúť na ôsmom ročníku Divadelného festivalu Španielskych Bilingválnych sekcií na Slovesku, ktorý sa konal v Trstenej.

      Spolu s nitrianskym Gymnáziom Párovská získali cenu a mohli sa cítiť ako najlepšie filmové hviezdy, vo chvíli, keď získajú vytúženého Oscara. V tomto prípade však cenou nie je zlatá soška, ktorá málo váži, ale niečo oveľa väčšie: postup na medzinárodnú súťaž. Už piaty rok po sebe, naše košické gymnázium bude reprezentovať Slovensko na najväčšej a najdôležitejšej divadelnej súťaži v španielskom jazyku východnej Európy. Je to medzinárodná súťaž, na ktorej sa študenti vudú deliť o pódium s reprezentantmi z  krajín ako Poľsko, Maďarsko, Rusko, Bulharsko a Česká Republika.

      Naši študenti vedení španielskymi profesormi Antoniom Blanco Carrillom a Nuriou Guerrero Martínezovou premenili mesiace skúšania a úsilia na 45 minútové predstavenie, počas ktorého jediným cieľom bolo rozosmiať publikum. To mala byť posledná skúška dobre urobenej práce.

      A naozaj, divadelná hra Goool! od Luisa Jaraquemada, vykúzlila výbuchy smiechu publika vďaka rôznym príblehom lásky, priateľstva a pracovným vzťahom, ktoré sa odohrali na pozadí finále majstrovstiev sveta vo futbale v Južnej Afrike v roku 2010, v ktorom Španielskom zvíťazilo.

      Zdalo sa, že úsmevy publika neprekoná nič, ale tváre Andrei Dzubákovej, Natálie Ferenčakovej, Dominika Horňáka, Jany Kováčovej, Eszter Prékopovej, Jakuba Überlauera, Jozefa Antolíka a Eleny Vančišinovej žiarili nadšením a skupinové objatie po spadnutí opony bolo znakom, že ich práca stála za to.

                Jedinečná skúsenosť, ktorú osem zástupcov divadelnej skupiny začalo intenzívne žiť prvého a druhého  februára vďaka skvelej organizácii Gymnázia M. Hattalu a ktorú si budú aj ďalej užívať pred divákmi, ktorí znova zažijú čaro divadla, ktoré GPM z Košíc dosahuje rok čo rok.

      -------------------------------------------------------------------------------------------

       

      Se abre el telón y, de nuevo, Košice es ganador

      VIII Festival de Teatro en Español de las Secciones Bilingües en Eslovaquia (Trstená)

      Febrero en Gymnázium Park mládeze no es solo el mes del amor, sino cada vez más el mes del teatro. Y es que para dar la bienvenida al número dos del calendario, los jóvenes actores y actrices de nuestra escuela quisieron alzarse como números uno en la que fue la octava edición del Festival de Teatro en Español de las Secciones Bilingües en Eslovaquia, que se celebró en Trstená.

      Un premio compartido con el Gymnázium Párovská de Nitra que les hizo sentirse como las más brillantes estrellas de cine cuando consiguen su ansiado Oscar. Y es que en este caso, el galardón no es una estatuilla dorada y de poco peso, sino algo mucho más grande: el pase al certamen internacional. Por quinto año consecutivo, Košice volverá a representar a Eslovaquia en el mayor y más importante certamen de teatro en español de toda la zona, ya que en este encuentro internacional, los chicos convivirán y compartirán escenario con representantes de otros países como Polonia, Hungría, Rusia, Bulgaria o República Checa.

      Guiados por los profesores Antonio Blanco Carrillo y Nuria Guerrero Martínez, los indiscutibles protagonistas plasmaron los meses de ensayos y esfuerzo en tan solo 45 minutos en los que solo valía una cosa: hacer reír al público. Esa iba a ser la prueba definitiva del trabajo bien hecho. Y, efectivamente, la obra ¡Goool!, creada por Luis Jaraquemada, consiguió las carcajadas del auditorio gracias a su mezcla de historias de amor, amistad y relaciones de trabajo en torno a la final del mundial de fútbol de Sudáfrica de 2010, en la que España fue vencedora.

      Las sonrisas del público parecían imposibles de superar, pero las caras de Andrea Dzubáková, Natália Ferenčaková, Dominik Horňák, Jana Kováčová, Eszter Prékopová, Jakub Überlauer, Jozef Antolík y Elena Vančišinová irradiaban ilusión y el abrazo entre todos los compañeros una vez se cerró el telón, dejó palpable que el trabajo había merecido la pena.

      Toda una experiencia que los ocho representantes del grupo de teatro ya comenzaron a vivir intensamente los días 1 y 2 de febrero gracias a la perfecta organización de los responsables del Gymnázium M. Hattalu y que continuarán disfrutando próximamente ante numerosos espectadores que podrán revivir la magia del teatro que se consigue año tras año en el GPM de Košice.

    • Súťaž „3P“ – siedmy ročník
     • Súťaž „3P“ – siedmy ročník

     • Súťaž „3P“ – siedmy ročník celoškolskej súťaže 3P „Prezentácie z Prírodovedných Predmetov“ sme realizovali v rámci „Týždňa vedy a techniky“, 14. decembra 2016.

       Garantom súťaže 7. ročníka „3P“ je Mgr. Gabriela Čurková. Vzhľadom na nižší počet prezentácií, ktoré postúpili do celoškolskej súťaže, bola dvojčlenná porota z predmetovej komisie prírodovedných predmetov: Mgr. Gabriela Čurková, Mgr. Iveta Nemcová

                                                    

                      Cieľom súťaže je:

      ·         Zvýšiť záujem o prírodovedné predmety a rozširovanie prírodovedného vzdelávania

      ·         Rozvíjať kreatívne myslenie žiakov a podporovať ich samostatnosť, zručnosť pri práci s informačnými a komunikačnými      technológiami

      ·         Viesť žiakov k tvorivej, cieľavedomej a plnohodnotnej práci

      ·         Rozvíjanie medzipredmetových vzťahov (FYZ – CHE – BIO)

      ·         Rozvíjať environmentálne postoje žiakov, viesť ich k zdravému životnému štýlu

       

       Výsledky šiesteho ročníka celoškolskej súťaže 3P

       

       

      1. miesto            Jozef Antolík     IV.SB     „Rádioaktivita“                               

      konzultant: CU

       

      2. miesto            Ela Sabolová      IV.SA     „Čaj“

      konzultant: samostatná práca žiačky bez konzultácie

       

      3. miesto            Patrícia Berthová, Tímea Ráczová           III.D        „Prvá pomoc“

                                     konzultant: NE

       

       Zvláštne ocenenie prác:

       

       

       

      CENA za propagáciu rodnej obce, múzea p. Schustera a technickej pamiatky:

      Nikole Papcunová           II.B         „Vodný hámor v Medzeve“

                      konzultant: CU

      CENA za prezentáciu a odbornú znalosť problematiky:

      Adam Masič                      III.D       „Fotografia“

      konzultant: MJ

      ŠPECIÁLNA CENA za každoročnú účasť v súťaži:

      Ela Sabolová                      IV.SA

       

      Žiaci, ktorí sa zúčastnili siedmeho ročníka celoškolskej súťaže "3P", sa taktiež podieľali na hodnotení prác, čo porota brala na vedomie pri celkovom hodnotení. Žiaci hodnotili  danú súťaž ako veľmi zaujímavú. Žiaci, ktorí sa súťaže zúčastnili prvýkrát, boli súťažou nadšení a motivovaní zúčastniť sa aj v budúcnosti. Všetci ocenili mnohé nové a zaujímavé informácie, ako sa jednotlivé prezentácie doplňovali, navzájom prelínali a uvedomovali si pravdu, že "všetko so všetkým súvisí". Pre žiakov boli zaujímavé diskusie a doplňujúce otázky, po odprezentovaní jednotlivých prezentácií.

       

      Pozrite si záznam zo súťaže: web_3P_2016-17.docx

       

       

       

       

       

    • EDUCATE Slovakia
     • EDUCATE Slovakia

     • Na našu školu prišli dvaja lektori, ktorí strávili s našimi žiakmi 20 vyučovacích hodín. Počas hodín sprístupnili žiakom informácie o svojich krajinách – Ukrajina, Brazília. Rozprávali sa o témach, ktoré sú mladým ľuďom blízke a dôležité pre ich ďalší život.

      -          Politická situácia v krajine a porovnanie so Slovenskom

      -          Ochrana životného prostredia – vyrúbavanie dažďových pralesov, znečisťovanie ovzdušia, otepľovanie, a pod

      -          Vzdelávanie, školstvo

      -          Voľný čas a možnosti ako ho tráviť efektívne

      -          Tradície a kultúrne dedičstvo

      -          Kritické myslenie

      Lektori veľmi vysoko hodnotili vedomosti našich žiakov a schopnosť komunikovať v anglickom jazyku. Boli príjemne potešení milým prijatím a pobytom na našej škole.

      Verím, že aj v budúcnosti sa stretneme so zahraničnými lektormi, ktorí obohatia obzor našich študentov.

      Mária Gáborová

       Report_from_MARCO.doc

      Report_from_TATIANA.doc

      https://www.facebook.com/bohdanova.t?fref=pb_other tetyana-bogdanova@ya.ru

      https://www.facebook.com/marcoaurelio.gomesfernandes?fref=pb_othermarcoaurelio.gomes@aiesec.net

    • Angličtinár roka
     • Angličtinár roka

     • Do galérie Angličtinár roka boli pridané fotografie.

      Medzinárodná súťaž „Angličtinár roka 2016/2017“

      Súťaž sa konala 30.11.2016

      Tejto medzinárodnej súťaže sa zúčastnilo 15 107 žiakov zo 694 škôl z 28 krajín.

      Z našej školy sa tohto testovania zúčastnilo 49 žiakov.

      Z maximálnych 124 bodov dosiahlo nad 100 bodov 30 žiakov.

      Z toho 13 najlepších:

       

      trieda

      meno

      body

      Poradie v škole

      Place world

      III.SA

      Rybár Richard

      118

      1

      79

      III.C

      Michaela Matisková

      116

      2

      213

      V.SB

      Kurucz Samuel

      114,5

      3

      305

      III.SB

      Prékopová Ester Natália

      113,5

      4

      430

      III.B

      Kristína Rolfová

      113

      5

      507

      III.A

      Báthoryová Betka

      112

      6

      654

      III.B

      Veronika Synová

      111,5

      7

      699

      III.SB

      Straková Jana

      111

      8

      815

      III.D

      Nikola Hrindová

      110,5

      9

      917

      IV.A

      Žipaj Filip

      109,5

      10

      1047

      IV.B

      Kakalejčik Samuel

      109,5

      10

      1058

      IV.SA

      Ružičková Alexandra

      109,5

      10

      1062

      III.SA

      Dzurčaninová Jana

      109,5

      10

      1094

      Gratulujeme všetkým zúčastneným!

      umiestnenie_skoly.doc

      Sutaze_Anglictinar_roka_SLOVENSKO.doc

    • Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu
     • Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu

     • Do galérie Exkurzia vo Východoslovenskom múzeu boli pridané fotografie.

      My, seminaristi z chémie, sme sa v januári zúčastnili zaujímavej exkurzie vo Východoslovenskom múzeu. Nakoľko sme dobrali „anorganiku„ chceli sme sa oboznámiť so svetom minerálov, hornín, rúd aj prvkov. 

      V úvode sme mali prednášku, v ktorej sme boli oboznámení s rôznými zaujímavosťami sveta „ kameňov“. Potom sme si išli pozrieť expozíciu.

       Expozícia poukazuje na zvyčajne prehliadané výtvory čarovnej Matky prírody, vykresľuje typické prvky prírody Karpát, a teda aj Slovenska. Odhaľuje taktiež nádheru ukrytú v nehybnom kameni, v horninách a v mineráloch.

      Prírodovedná expozícia je jedinečnou príležitosťou na oboznámenie sa s tými prvkami krajiny, ktoré tvorili v minulosti a tvoria aj dnes súčasť prostredia, v ktorom žijeme - Prírodu Karpát.

      Expozícia predstavuje návštevníkovi:- históriu Zeme, - vznik hornín a minerálov,  - skamenelý svet,   ríšu minerálov,- krásu kameňa, - pôvaby rastlín, - nenahraditeľný svet prírody.

      Vďaka sprievodcovi, jeho fundovanému slovu, sme sa dozvedeli veľa zaujímavého. Svet „kameňov“ je  fascinujúci. Ďakujeme! Ďakujeme aj našej pani chemikárke, ktorá to všetko zorganizovala