• Deň boja proti AIDS
     • Deň boja proti AIDS

     • Do galérie Deň boja proti AIDS boli pridané fotografie.

       

       

       

      DEŇ BOJA PROTI AIDS

      1.12.2016

      VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ

      LITERÁRNA SÚŤAŽ

      1. miesto         Katarína Blašková       III.D

      2. miesto         Simona Maťašovská

                                  Veronika Skybová      I.B

      3. miesto         Diana Parteľová

                                 Orsághová       IV.SB

       

      SÚŤAŽ O NAJORIGINÁLNEJŠIE UMELECKÉ DIELO

      1. miesto         Chovancová, Ružbašanová    III.SA

      2.miesto          Gáborová, Vasiľáková  I.SB

      3. miesto         Toporková, Borgoňová I.A

       

      KVÍZ S PROTIDROGOVOU TEMATIKOU

      1. miesto         Viktória Andásiová     IV.SB

      2. miesto         Richard Rybár             III.SA

      3. miesto         Kristína Kapalová       I.SA

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť!

      Mgr. Viera Kišeľáková – koordinátorka prevencie a peer team

    • Anglické jazykové súťaže
     • Anglické jazykové súťaže

     • Do galérie Anglické jazykové súťaže boli pridané fotografie.

       

       

      English Essay Competition

      Juniors:

      3.   miesto Soňa Juhásová (II.B) (č.6)

      Seniors:

      1. miesto Kristina Lashkay (III.B) (č.7)
      2. miesto Nikola Kočišová (III.A) (č.3)
      3. miesto Katarína Regeciová (IV.A) (č.9)

       

      Juvenes Translatores

      Juniors:

      1. miesto Marek Gaľa (III.SA) (č.4)

      3.   miesto Jakub Überlauer (III.SB) (č.6)

      Seniors:

      1. miesto Alexandra Ružičková (IV.SA) (č.10)
      2. miesto Samuel Kurucz (V.SB) (č.18)
      3. miesto Radka Budzaková (V.SB) (č.22)
    • SUMA
     • SUMA

     • Do galérie SUMA boli pridané fotografie.

      Členovia predmetovej komisie matematiky – informatiky-telesnej výchovy a geografie zapájajú žiakov našej školy do rôznych súťaží. Usporadúvajú  pre nich tiež interné súťaže. Jednou z nich je napr. matematická súťaž SUMA. V novembri v tomto školskom roku sa jej víťazmi stali: Samo Kakalejčík s Veronikou Sholtzovou zo IV.B a Peťa Krbaťová so Šimonom Strížom zo IV.A.

      Blahoželáme.

    • Deň boja proti AIDS
     • Deň boja proti AIDS

     • Do galérie Deň boja proti AIDS boli pridané fotografie.

      Milí študenti,

      tohto roku sa po prvýkrát môžete zúčastniť hlasovania o najkrajšie výtvarné dielo zo Dňa boja proti AIDS prostredníctvom našej Edupage. Výtvory si pozrite na našej webovej stránke, prípadne vo vestibule našej školy, kde sa nachádza ich živá výstava, dôkladne si všimnite číslo, ktoré je práci pridelené a zapojte sa do našej on-line ankety, ktorá bude "na ostro" spustená od piatku 9.12 do stredy 14.12 (doterajšie pokusy boli iba skúšobné, hlasujte preto znova).

      Výsledky všetkých súťaží AIDS dňa budú zverejnené vo štvrtok 15.12 a v piatok 16.12 cez veľkú prestávku sa stretneme s výhercami v zborovni školy, aby sme im odovzdali drobné ocenenia za ich aktívnu a tvorivú účasť na Dni boja proti AIDS.

      Mgr. Kišeľáková Viera - koordinátorka prevencie a peer aktivisti

    • EXPERT GENIATILY SHOW
     • EXPERT GENIATILY SHOW

     • Do galérie EXPERT GENIATILY SHOW boli pridané fotografie.

      Dňa 1.12.2016 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská súťaž "EXPER GENIALITY SHOW".

      Žiaci súťažili v dvoch kategóriach:

                                                                   EXPERT G34 (žiaci 3. a 4. ročníka)

                                                                   EXPERT G12 (žiaco 2. ročníka a 5-ročných gymnázií)

      Žiaci si vyberali dve témy z piatich tém:

                                 Dejiny, udalosti, umenie

                          Svetobežník

                          Mozgolamy

                          Do you speak English?

                          Góly, body, sekundy

      Celkovo odpovedali na 60 otázok (30 z každej témy). Na prácu mali 60 minút.

      Držíme im palce a tešíme sa na vyhodnotenie súťaže!

       

    • Shakespeare's memorial
     • Shakespeare's memorial

     • Dňa 26 októbra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže "Shakespeare's memorial", súťaž v prednese anglickej poézie a prózy.

      Našimi víťazmi tohto roku sa stali:

      V kategórii poézia:

      3. miesto - Jozef Antolík 4.SB

      2. miesto - Jakub Uberlauer 3.SB (tam potrebujeme 2 bodky nad prvým U v priezvisku)

      1. Miesto - Alexandra Onderková 4.SA

      V kategórii próza:

      2. miesto - Nicole Papcúnová 2.C

      1. miesto - Mariana Kušnierová 1.C

      Cena poroty

      Dominik Tóth 1.B

      fotografie