• Halloween
     • Halloween

     • Do galérie Halloween boli pridané fotografie.

      Dňa 24. októbra sme na našej škole v rámci výučby cudzích jazykov zorganizovali súťažné aktivity pri príležitosti sviatku Halloween, ktorý sa oslavuje v anglicky hovoriacich krajinách. Študenti 1. a  2. ročníkov mali možnosť preukázať svoje tvorivé nadanie vo štyroch rôznych kategóriách:

      1. vyrezávanie tekvích (víťazmi sa stali študenti 2.A (Radovan Orol, Adam Lumtzer, Martin Kovaľ a Marek Kovaľ) 

      2. výroba Halloweenovských ozdôb (víťazmi sa stali študenti 1.C)

      3. písanie halloweenovských príbehov (vítazkou sa stala žiačka 1.A Dominika Gumanová)

      4. pečenie halloweenových koláčikov (víťazom sa stal žiak 1.B William Parkányi)