• Žiacka Rada Vás opätovne víta v škole a želá Vám veľa úspechov počas nasledujúceho roka!


     Sme skupina študentov, ktorí majú možnosť realizovať na škole, či mimo nej rôzne akcie, aktivity, projekty, no zároveň našou úlohou je riešiť aj problémy a sťažnosti, ktoré sa dozvedáme priamo od Vás, študentov.
     Možno si poviete, že sme zbytoční a takáto rada nie je potrebná, ale mýlite sa. Poniektorí z Vás zabúdate na to, že práve my sme tí, ktorí Vám vedia pomôcť zrealizovať vaše predstavy, ktoré by ste chceli na škole uskutočniť. Takisto na to, že my máme v rukách istú moc, ktorá nám v určitej miere umožňuje zasahovať do procesu výučby a v neposlednom rade aj do plynulého chodu školy.
     ŠRGPM je tu hlavne pre Vás, študentov. Rovnako tiež blízko spolupracujeme aj so zástupcami jednotlivých tried, tak neváhajte a aj prostredníctvom nich nas môžte kedykoľvek osloviť.
     A preto aj  z vašej strany očakávame podporu.
     E-mailová schránka Žiackej školskej rady: zsrgpm5@gmail.com

     Členovia Žiackej školskej rady:

     Predseda: 
     • Viktor SLÁVIK - V.SA 
     Členovia:
     • Mária ARKAIOVÁ - V.SA
     • Michaela LEŠKOVÁ - V.SA
     • Radovan OROL - IV. A
     • Matej LEŠKO – IV. A
     • Adam LUMTZER - IV. A
     • Aleš VÁRADY – V.SA
     • Richard RYBÁR - V. SA
     • Daniel KUCHÁR - II. C

     Aktualizované 9. 9. 2019 (FC)