• NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA

      Vo štvrtok 28. septembra 2022 o 19.00 sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili na činohernom divadelnom predstavení Oidipus v historickej budove Štátneho divadla v Košiciach. Pre týchto mladých ľudí to bolo prvé divácke stretnutie s drsnou antickou tragédiou, a ich zážitok bol preto veľmi silný.

      Zaujímavou novinkou, ktorou nás divadlo prekvapilo, bola lektorská polhodinka pre žiakov a ich učiteľov s tvorcami divadelného predstavenia, počas ktorej sa mohli porozprávať aj s niektorými hercami. Stretnutie sa konalo v hlavnej sále divadla hodinu pred samotným predstavením. Sme radi, že sme mohli byť jeho súčasťou.

    • EXKURZIA DO GALÉRIE A. ECKERDTA
     • EXKURZIA DO GALÉRIE A. ECKERDTA

      V stredu 27. septembra 2022 sa žiaci dejín umenia zúčastnili na exkurzii do galérie moderného košického maliara 2. polovice 20. storočia Alexandra Eckerdta na Kováčskej ulici v Košiciach. Užili si fascinujúci výklad kurátorky galérie aj prehliadku vystavených umeleckých diel. Na záver navštívili pamätnú izbu A. Eckerdta. Bol to krásny a obohacujúci zážitok.

    • DELE na GPM
     • DELE na GPM

      Pozor zľava pre študentov španielskej bilingválnej sekcie!!!!!

      Urobte si medzinárodne uznávaný certifikát DELE na našej škole.

      Španielske diplomy DELE sú oficiálne diplomy preukazujúce stupeň znalosti španielskeho jazyka. Udeľuje ich Instituto Cervantes v mene Ministerstva školstva a odborného vzdelávania Španielska.

    • Estuve en España
     • Estuve en España

      Gymnázium, Park mládeže 5 v Košiciach v rámci Dní španielskej kultúry organizuje


      Súťažnú výstavu fotografií s názvom Bol som v Španielsku

      O čo ide?

      Súťaž je určená žiakom GPM, ktorí navštívili Španielsko alebo iné hispánske krajiny a majú z ich návštevy vlastné fotografie s vhodným uverejniteľným obsahom. S prihlásenými fotografiami môžu súťažiť v jednej z troch kategórií: PAMIATKY, PRÍRODA a MOMENTKY. Po uzavretí súťaže zverejníme tieto fotografie na nástenných paneloch v priestoroch školy. Výherné fotografie sa stanú súčasťou stálej výstavy na chodbách v budove gymnázia.

    • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23
     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23

      5. 9. 2022 sa začal nový školský rok. V našej škole ho slávnostne otvoril riaditeľ školy Mgr. Milan Marinčák, zástupkyňa riaditeľa RNDr. Zuzana Furárová a zástupca riaditeľa PhDr. Pavol Andrejčák. Prvákom a ich rodičom sa predstavili aj žiaci našej školy, ktorí ukázali svoj talent.

      Po slávnostnom otvorení odišli spoznávať zákutia školy, svoje triedy, nových triednych učiteľov. Všetkým želáme úspešný školský rok! Tešíme sa na spoločné objavovanie nových poznatkov a mnohé zážitky.

    • OTVORENIE ŠK. ROKA 2022/2023
     • OTVORENIE ŠK. ROKA 2022/2023

      Žiaci 1. ročníka:

      5. september 2022

      • slávnostné otvorenie školského roka v telocvični o 10.30 hod
      • triednické práce do 13.00 hod.

      Žiaci 2. – 5. ročníka:

      5. september 2022

      • triednické práce od 8.00 do 10.00 hod.

      6. september 2022

      • slávnostné otvorenie školského roka v telocvični

      Upozorňujeme, že všetci žiaci sú povinní predložiť pri nástupe do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti.

    • ÚRADNÉ HODINY
     • ÚRADNÉ HODINY

      Počas letných prázdnin nás môžete kontaktovať:

      • 04.07. – 15. 7. 2022 osobne 8.00 – 13.00 hod. (zvoniť)
      • 15.07. – 29. 7. 2022 telefonicky, elektronicky 8.00 – 13.00 hod.
      • 01.08. – 11. 8. 2022 osobne 8.00 – 13.00 hod. (zvoniť)
      • 12.08. – 19. 8. 2022 telefonicky, elektronicky 8.00 – 13.00 hod.
      • 22
    • Rozlúčka so školským rokom 2021/22
     • Rozlúčka so školským rokom 2021/22

      Dňa 30. júna 2022 sa v telocvični školy stretli vedenie školy, učitelia a žiaci na slávnostnej rozlúčke s uplynulým školským rokom. Okrem priania, ktorým vedenie školy zaželalo všetkým zúčastneným pekné leto, krásne prázdniny i dovolenky ocenilo našich najlepších žiakov.

      Premiant školy za školský rok 2021/22 : Hudáková Alexandra - III.AA

      Pochvala riaditeľom školy za mimoškolskú činnosť a reprezentáciu školy:
      1. Madarasová Barbora - II.SA
      2. Dulovičová Emma - III.B

      Pochvala riaditeľom školy za mimoškolskú činnosť a reprezentáciu školy:
      1. Almáši Michal - III.C, Gbúrová Barbora - IV.SB, Jakubocová Želmíra - II.AA, Jusko Šimon – III.C, K.K. – IV.SB, Šenkovič Daniel - III.C, Volková Karolína - IV.SB

    • Oznam
     • Oznam

      Druhé kolo prijímacích skúšok pre odbor

      7902 J 74 – 5-ročné bilingválne slovensko-španielske štúdium

      sa uskutoční 21. 6. 2022.

      Od uchádzačov znalosť španielskeho jazyka nevyžadujeme.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

      Jedno príslovie hovorí:

      „Ak máš veľa, dávaj zo svojho bohatstva. Ak máš málo, dávaj zo svojho srdca.“

      A tak sa stalo, že niekto, kto mal dostatok, sa oň podelil s nami. Bola to firma Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., ktorá venovala našej škole techniku i nábytok, a my sme vďaka ich štedrosti zmodernizovali jednu z našich počítačových učební. Veríme, že táto investícia sa oplatí a niektorí z našich absolventov časom posilnia rady zamestnancov Deutsche Telekom. A za to, že sme zase raz mohli urobiť veľký krok dopredu, všetkým kompetentným naozaj zo srdca ďakujeme.

  • Zvonenia

   Nedeľa 2. 10. 2022
  • Jedálny lístok

   • Streda10. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Štvrtok11. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Dokumenty

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 243404