• Dňa 30. 1. 2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej stránke tabuľku s upraveným počtom žiakov 1. ročníka pre budúci školský rok 2019/2020. Žiaci 9. ročníka ZŠ sa týmto môžu prihlásiť na štúdium na našej škole aj do 4-ročného študijného odboru 7902 J, kde v budúcom školskom roku 2019/2020 otvoríme 2 triedy po 30 žiakov, spolu 60 žiakov.
   • Zverejnili sme:

    KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA PRE ŠK. ROK 2019/20 ŠTUDIJNÝ ODBOR:

    7902 J KLASICKÉ ŠTÚDIUM
    7902 J 74 BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM (SLOVENSKO – ŠPANIELSKE)
    7902 J 74 BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM (SLOVENSKO – ANGLICKÉ)

    Pokyn k vypĺňaniu prihlášky na strednú školu
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Milí rodičia, absolventi, priatelia školy!

    Využite Vaše právo poukázať (1%), 2%, (3%) dane.

    Podávajú sa daňové priznania, opäť máte možnosť aspoň trochu ovplyvniť to, ako štát nakladá s časťou našich daní.
    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

      Dňa 14. marca sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Súťažiaci najmä spomedzi prvákov a druhákov predviedli pôsobivé výkony a porota mala čo robiť, aby určila víťazov.

      KONEČNÉ VÝSLEDKY:

      POÉZIA

      1. miesto - Daniel
     • XIII. ročník školského kola matematickej olympiády

      V stredu 13. 3. 2019 na našej škole uskutočnil XIII. ročník školského kola matematickej olympiády v španielčine pre študentov bilingválnej sekcie na Slovensku.

      Táto súťaž sa koná každý rok. Školské kolo na jednotlivých bilingválnych sekciách, ktorých je spolu sedem na celom Slovensku je prvým v poradí. Traja najlepší z prvých miest, z každej školy postupujú do národného kola, a tento rok majú česť byť organizátorom práve naše Gymnázium v Košiciach. Bude sa konať 12 apríla, a našu školu a naše mesto navštívia osemnásti mladí študenti z ostatných škôl a tiež šiesti španielski učitelia.

    • Prednáška o jadrovej a subjadrovej fyzike
     • Prednáška o jadrovej a subjadrovej fyzike

      Dňa 13.03.2019 sme sa zúčastnili na prednáške o jadrovej a subjadrovej fyzike, ktorá sa konala v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Dozvedeli sme sa napríklad o tom, že protóny nie sú elementárne častice, pretože sú zložené z ešte menších častíc – leptónov a kvarkov.

     • Русское слово

      8. marca 2019 sa naši študenti zúčastnili súťaží - Ruské slovo v prednese prózy, poézie a speve v ruskom jazyku, ktoré sa konalo v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach.

      Lucia Takáčová (III.A) obsadila 2. miesto v kategórii „Próza – študenti stredných škôl“

      Daniel Kuchár (II.C) obsadil 2. miesto v kategórii „Poézia – študenti stredných škôl“

     • Deň britskej kultúry a vzdelávania

      Študenti bilingválnej anglickej sekcie sa zúčastnili podujatia s názvom Deň britskej kultúry a vzdelávania. Dostali množstvo zaujímavých informácií o štúdiu v angličtine na Slovensku a v Británii a niektorí si vyskúšali aj rolu hostesky. Na podujatí sa zúčastnila aj naša pani riaditeľka, ktorá rokovala s riaditeľkou Britskej obchodnej komory v SR a nakrátko prišiel aj britský veľvyslanec na Slovensku pán Andrew Garth.

     • Basketbal - krajské kolo u nás

      V školskom roku 2018/2019 naša škola organizuje basketbal dievčat stredných škôl regionálne aj krajské kolo / nič nové, pretože už minimálne 5 rokov organizujeme tieto kolá/.

      Vyhlasovateľom je Okresný úrad Košice – odbor školstva. Regionálne kolo už prebehlo vo februári a naše reprezentantky postúpili z prvého miesta do krajského kola.

  • Zvonenia

   Utorok 26. 3. 2019
  • Jedálny lístok

   • Pondelok07. 01.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Utorok08. 01.
   • Polievka zeleninová s drožďovými haluškami (250)
    Prívarok fazuľový (240)
    Parkový perkelt (80)
    Chlieb k prívarku (100)
    Čaj ovocný (250)
  • Dokumenty

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 9881601