Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Podlimitná zákazka 7 Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora 539 344,94 s DPH
Vestnik_vyzva_GymnaziumPM.pdf
29.10.2013
Faktúra 159/2017 plyn - dobropis -757,36 s DPH 10.10.2017 SPP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 152/2017 PC náhradné diely 554,57 s DPH 2017012 25.09.2017 Datacomp. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 153/2017 kopírovanie 55,43 s DPH 28.09.2017 Tecos Košice spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 154/2017 rádiomagnetofón 101,08 s DPH 29.09.2017 Tecos Košice spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 155/2017 BOZP 70,00 s DPH 02.10.2017 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 156/2017 mobilné poplatky 81,37 s DPH 03.10.2017 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 157/2017 pevná linka 25,69 s DPH 05.10.2017 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 158/2017 kopírovacie služby 110,44 s DPH 06.10.2017 RICOH Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 160/2017 elektrina 42,28 s DPH 11.10.2017 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 150/2017 Právny kurier pre školy 119,00 s DPH 20.09.2017 RAABE Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 161/2017 elektrina 589,56 s DPH 11.10.2017 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 162/2017 maliarske potreby 103,32 s DPH 11.10.2017 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 163/2017 Technológia na zniženie nákladov 2 400.00 s DPH 11.10.2017 Stavtrade Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 164/2017 mobilné poplatky 78,14 s DPH 11.10.2017 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 165/2017 učebnice AJ 3 645,00 s DPH 11.10.2017 Megaboks SK Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 166/2017 zemný plyn 660,00 s DPH 16.10.2017 innogy Slovensko s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 167/2017 mobil 6,36 s DPH 17.10.2017 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 012017 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 398,24 s DPH 27.10.2017 Mestská čast Košice - sever Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 151/2017 Friendship 19,50 s DPH 20.09.2017 Matilda Bláhova -FLP Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/2752