Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 1120/2019 Nákup potravín 222,23 s DPH 17.04.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.04.2019
Faktúra 69/2019 Telefónne poplatky 5,90 s DPH 16.04.2019 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.04.2019
Faktúra 1119,/2019 Nákup potravín 10,87 s DPH 16.04.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.04.2019
Faktúra 68/2019 Pamäť RAM 33,00 s DPH 15.04.2019 MB TECH BB s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.04.2019
Faktúra 67/2019 Školenie - personálne činnosti a odmeňovanie 30,00 s DPH 15.04.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.04.2019
Faktúra 66/2019 napájací adaptér 65W 74,41 s DPH 15.04.2019 EDIS s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.04.2019
Faktúra 65/2019 Elektrina 82,22 s DPH 18221892 15.04.2019 ELGAS k.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.04.2019
Faktúra 61/2019 Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 58,80 s DPH 10.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.04.2019
Faktúra 63/2019 Vodné, stočné 2 403,62 s DPH 11.04.2019 VVS, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.04.2019
Faktúra 64/2019 IT materiál 40,40 s DPH 11.04.2019 Datacomp, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.04.2019
Faktúra 1118/2019 Nákup potravín 163,63 s DPH 12.04.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.04.2019
Faktúra 1114/2019 Nákup potravín 220,40 s DPH 11.04.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.04.2019
Faktúra 1113/2019 Nákup potravín 377,14 s DPH 11.04.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.04.2019
Faktúra 1115/2019 Nákup potravín 199,09 s DPH 11.04.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.04.2019
Faktúra 1116/2019 Nákup potravín 126,01 s DPH 11.04.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.04.2019
Faktúra 1117/2019 Nákup potravín 122,36 s DPH 11.04.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.04.2019
Faktúra 1112/2019 Nákup potravín 604,91 s DPH 09.04.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 10.04.2019
Faktúra 1111/2019 Nákup potravín 312,12 s DPH 09.04.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 10.04.2019
Faktúra 1110/2019 Nákup potravín 52,42 s DPH 09.04.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 10.04.2019
Faktúra 1109/2019 Nákup potravín 318,96 s DPH 09.04.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 10.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2752