Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 10185388 Nákup potravín 82,44 s DPH 389/2018 13.12.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.12.2018
Faktúra 24300018402 Nákup potravín 456,60 s DPH 391/2018 13.12.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.12.2018
Faktúra 118233640 Nákup potravín 364,32 s DPH 390/2018 13.12.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.12.2018
Faktúra 8018121019 Nákup potravín 33,40 s DPH 388/2018 11.12.2018 HO PE FAMILY, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.12.2018
Faktúra 8223065428 Poplatky za telekomunikačné služby - T-com 55,51 s DPH 11.12.2018 T-com Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.12.2018
Faktúra 2290060970 Elektrina 01112018 - 30112018 593,86 s DPH 11.12.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.12.2018
Faktúra 2290085968 Elektrina 01112018 - 30112018 1 726,75 s DPH 11.12.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.12.2018
Faktúra 5000067236 Nákup potravín 43,20 s DPH 358/2018 10.12.2018 Šarišské pekárne a cukrárne Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.12.2018
Faktúra 10185334 Nákup potravín 32,30 s DPH 385/2018 10.12.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.12.2018
Faktúra 118228407 Nákup potravín 390,54 s DPH 379/2018 10.12.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.12.2018
Faktúra 8018120866 Nákup potravín 267,17 s DPH 387/2018 10.12.2018 HO PE FAMILY, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.12.2018
Faktúra 2426037632 Nákup potravín 613,68 s DPH 378/2018 10.12.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.12.2018
Faktúra 530835755 Nákup potravín 130,45 s DPH 384/2018 10.12.2018 INNMEDIA, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.12.2018
Faktúra 2426038000 Nákup potravín 811,56 s DPH 386/2018 10.12.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.12.2018
Faktúra 10185318 Nákup potravín 113,87 s DPH 383/2018 10.12.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.12.2018
Faktúra 2430018024 Nákup potravín 177,04 s DPH 382/2018 10.12.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.12.2018
Faktúra 184851 Zber a odvoz odpadu za 11/2018 ŠJ 40,80 s DPH 10.12.2018 ESPIK Group s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.12.2018
Faktúra 2290201831 Elektrina 01112018 - 30112018 459,52 s DPH 10.12.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.12.2018
Faktúra 10185264 Nákup potravín 160,77 s DPH 381/2018 10.12.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.12.2018
Faktúra 3010086262 Zemný plyn 01.12.2018-31.12.2018 400,00 s DPH 07.12.2018 innogy Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.12.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2513