Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 164/2017 mobilné poplatky 78,14 s DPH 11.10.2017 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 157/2017 pevná linka 25,69 s DPH 05.10.2017 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 158/2017 kopírovacie služby 110,44 s DPH 06.10.2017 RICOH Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 159/2017 plyn - dobropis -757,36 s DPH 10.10.2017 SPP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 160/2017 elektrina 42,28 s DPH 11.10.2017 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 161/2017 elektrina 589,56 s DPH 11.10.2017 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 162/2017 maliarske potreby 103,32 s DPH 11.10.2017 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 163/2017 Technológia na zniženie nákladov 2 400.00 s DPH 11.10.2017 Stavtrade Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 165/2017 učebnice AJ 3 645,00 s DPH 11.10.2017 Megaboks SK Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 155/2017 BOZP 70,00 s DPH 02.10.2017 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 166/2017 zemný plyn 660,00 s DPH 16.10.2017 innogy Slovensko s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 167/2017 mobil 6,36 s DPH 17.10.2017 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 012017 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 398,24 s DPH 27.10.2017 Mestská čast Košice - sever Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 2016 Zmluva o dodávateľsko-odberateľských vzťahov nazákladefaktúracie s DPH 27.10.2016 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 2017 Rámcové podmienky rozvodu nazákladefaktúracie s DPH 25.08.2017 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 512237 Rámcová kúpna zmluva nazákladefaktúracie s DPH 05.09.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 170/17 Kúpna zmluva-rámcová nazákladefaktúracie s DPH 30.08.2017 ATC-JR, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 2017 Zmluva o poskytovaní služieb a dodávok tovaru Nazákladefakturácie s DPH 02.09.2017 Horti s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 156/2017 mobilné poplatky 81,37 s DPH 03.10.2017 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2762