Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 2016 Zmluva o dodávateľsko-odberateľských vzťahov nazákladefaktúracie s DPH 27.10.2016 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 2017 Rámcové podmienky rozvodu nazákladefaktúracie s DPH 25.08.2017 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 2017 Kúpna zmluva-rámcová nazákladefaktúracie s DPH 01.12.2017 Top catering s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 512237 Rámcová kúpna zmluva nazákladefaktúracie s DPH 05.09.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 170/17 Kúpna zmluva-rámcová nazákladefaktúracie s DPH 30.08.2017 ATC-JR, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 1170190216 Zmluva o doávke a odbere tepla dodatok1/2013 bez DPH 28.05.2013 TEHO s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Zmluva Zmluva o nposkytovaní právnych služieb Tarifnáodmena s DPH 19.09.2016 JUDr. Alexander Farkašovský Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 2017 Zmluva o poskytovaní služieb a dodávok tovaru Nazákladefakturácie s DPH 02.09.2017 Horti s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 23/2013 Teplo01/13 9 956.44 s DPH 14.02.2013 TEHO, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 34/2017 ubytovanie lyž. kurz 9 400.00 s DPH 20.02.2017 PSP MORAVA s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-44/2012 Dodávka plynu 04/2012 99,00 s DPH 9103109755 03.04.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Z-3/2012 Krajské kolo Olympiády v ŠJ 2012 96,23 s DPH 07.03.2012 Krajský školský úrad v Košiciach RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-19/2012 Telefónne poplatky (pevná linka, internet) 96,02 s DPH 9900115354 08.02.2012 Slovak Telecom, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-45/2012 Telefónne poplatky (pevná linka, internet) 89,09 s DPH 9900115354 11.04.2012 Slovak Telecom, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-32/2012 Činnosť technika BOZP a PO 82,98 s DPH 1/2005 12.03.2012 Haspotex RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-35/2012 Dodávka tepla a TÚV 02/2012 8 397,73 s DPH 1170190216 19.03.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-17/2012 Výučba AJ 12/11 - 01/12 705,50 s DPH 02.02.2012 EduCenter - Mgr. Gabriela Szabóová RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 5/2012 Výkon činnosti BOZP 70/Q s DPH 31.01.2012 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra F-5/2012 Dodávka tepla a TÚV 12/2011 7 171,39 s DPH 1170190216 17.01.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 56/2013 Dodávka tepla a TÚV 03/2013 6 650.20 s DPH 1170190216 15.04.2013 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2404
  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo