Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-82/2012 Činnosť technika BOZP a PO 70,00 s DPH Zmluva č.5/2012 22.06.2012 Filip Šamaj RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 51/2013 kopírovanie 9,98 s DPH ZOZSP 03.04.2013 Impromat-Slov, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 153/2013 kopírovanie 47,65 s DPH ZOZSP 03.10.2013 Impromat-Slov, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 1018083766 Výkon zodpovednej osoby za 08/2018 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 ZO/2018Z6174 01.08.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 03.08.2018
Faktúra 1018060924 Ochrana osobných údajov za 06/2018 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 ZO/2018Z6174 04.06.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.06.2018
Faktúra 1018050460 Výkon zodpovednej osoby za 05/2018 Ochrana osobných údajov 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 ZO/2018Z6174 02.05.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 07.05.2018
Faktúra 1018090417 Ochrana osobných údajov za 09/2018 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 ZO/2018Z6174 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 05.09.2018
Faktúra 1018072155 Ochrana osobných údajov za 07/2018 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 ZO/2018Z6174 02.07.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 04.07.2018
Faktúra 2018/0038 Činnosť technika BOZP a PO za 1,2,3/2018 70,00 s DPH YO/2018Z6174 YO/2018Z6174 05.04.2018 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
Faktúra 1018040714 Výkon zodpovednej osoby za 03/2018 Ochrana osobných údajov 58,80 s DPH YO/2018Z6174 09.04.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
Faktúra 201805004 Poskytnutie technológie na dosiahnutie zníženia nákladov 2 400,00 s DPH TČ 2013001 TČ 2013001 09.05.2018 Ing. Ernest Oceľák - STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.05.2018
Faktúra 201802001 Poskytnutie technológie na dosiahnutie zníženia nákladov 4 800,00 s DPH TČ 2013001 TČ 2013001 22.03.2018 Ing. Ernest Oceľák - STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 26.03.2018
Faktúra 115/2013 Program Win Ibeu, WinPam 155,35 s DPH R1331/2008 090855468 02.07.2013 Ives Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 5590027971 Služby STP APV 155,35 s DPH R1331/2008 R1331/2008 25.06.2018 IVES Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 29.06.2018
Faktúra F-18/2012 Práce žiakov 01/2012 6,97 s DPH Dohoda o zabezpečení a realizácii praktického vyučovania 08.02.2012 SOŠ poľnohospodárstva RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 81/2013 Mobil Šmihuľová 5,90 s DPH A4174472 20.05.2013 ORANGE Slovensko a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 105/2013 Mobil Šmihuľová 7,43 s DPH A4174472 19.06.2013 ORANGE Slovensko a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-39/2012 Mobil Šmihuľová 13.3.12 - 12.4.12 5,90 s DPH A4174472 21.03.2012 ORANGE Slovensko a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-22/2012 Mobil Šmihuľová 13.2.12-12.3.12 14,32 s DPH A4174472 21.02.2012 ORANGE Slovensko a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-64/2012 Mobil Šmihuľová 13.5.12 - 12.6.12 6,34 s DPH A4174472 18.05.2012 ORANGE Slovensko a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2321
  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo