Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 23/2016 časopis Škola 23,00 s DPH 25.01.2016 JurisDat Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 150/2017 Právny kurier pre školy 119,00 s DPH 20.09.2017 RAABE Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 143/2017 odber podzemných vôd 107,00 s DPH 12.09.2017 Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 142/2017 komunálny odpad 1 275.12 s DPH 13.09.2017 Mesto Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 144/2017 elektrina 42,12 s DPH 13.09.2017 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 145/2017 elektrina 228,07 s DPH 13.09.2017 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 146/2017 mobil 5,90 s DPH 18.09.2017 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 147/2017 elektrická pec, plechy, rošty 2 700,00 s DPH 18.09.2017 Gastrorex s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 149/2017 Predĺženie domény 12,40 s DPH 20.09.2017 WebDom.sk Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 151/2017 Friendship 19,50 s DPH 20.09.2017 Matilda Bláhova -FLP Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 140/2017 Technológia na zniženie nákladov 2 400.00 s DPH 08.09.2017 Stavtrade Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 152/2017 PC náhradné diely 554,57 s DPH 2017012 25.09.2017 Datacomp. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 153/2017 kopírovanie 55,43 s DPH 28.09.2017 Tecos Košice spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 154/2017 rádiomagnetofón 101,08 s DPH 29.09.2017 Tecos Košice spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 155/2017 BOZP 70,00 s DPH 02.10.2017 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 156/2017 mobilné poplatky 81,37 s DPH 03.10.2017 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 157/2017 pevná linka 25,69 s DPH 05.10.2017 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 158/2017 kopírovacie služby 110,44 s DPH 06.10.2017 RICOH Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 159/2017 plyn - dobropis -757,36 s DPH 10.10.2017 SPP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 141/2017 maliarske potreby 47,00 s DPH 08.09.2017 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2762