• 2018/19

    • V dňoch 1.10. - 6.10. 2018 organizuje naša škola

     Dni španielskej kultúry.

     Dokumenty na stiahnutie: program, Deň otvorených dverí, La Rambla 

      1. október (Pondelok)

             16:30    POPOLUDNIE SO Španielskou kultúrou

                                 Kultúrny program zostavený z oblasti španielskej kultúry, slova, spevu a tanca v podaní

                                 študentov GPM a hostí

      `                         Miesto: AULA, SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice

                                 Záštitu prevzal starosta MČ Sever Marián Gaj

      

     2. október (Utorok)

            15:00   KOŠICKÁ „LA RAMBLA“

                              Barcelonská hlavná ulica na košickej Hlavnej v podaní študentov španielskeho gymnázia.

                              Miesto: Hlavná ulica, Košice

                              Záštitu prevzal námestník primátora mesta Košice JUDr. Martin Petruško

                                  

     3. október (Streda)

           16:30   Svätá omša v španielčine

                     Miesto: Kostol sv. Michala Archanjela (uršulínky), Mäsiarska 25, Košice

                                

     4. október (Štvrtok)

           15:30  Košické „EL CLÁSICO“o pohár veľvyslanca Španielskeho kráľovstva

                           Futbalový turnaj (Nominácie: Fan club FC Barcelona, Fan clun Real Madrid, Fan club Villareal,

                             VIP, Španielski učitelia..)

                             Miesto: Šport. hala SOŠ železničná, Palackého 14, Košice

                              Záštitu prevzal prednosta OÚ Košice Ing. Jozef Lazár, LL. M

                    

     5. október (Piatok)

         10:00     Poznaj regióny španielska

                            Študenti GPM sa predstavia ako sprievodcovia po španielskych regiónoch.

                            Priblížia ich kultúru, históriu a gastronómiu

                            Miesto: Školský park, Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

                            Záštitu prevzal honorárny konzul Španielskeho kráľovstva

      

     6. október (Sobota)

          9:00 - 12.00 Deň otvorených dverí Gymnázia, Park mládeže 5, Košice

                          Deň otvorených dverí najväčšieho gymnázia so slovensko-španielskou bilingválnou

                            sekciou na Slovensku. Španielski a latinskoamerickí lektori, vedenie školy, učitelia i 

                            študenti sú Vám k dispozícii. Simulované prijímacie pohovory, kultúrny program.

                    Miesto: Gymnázium, Park mládeže 5, sídlisko Mier, Košice

                          Záštitu prevzal vedúci odboru školstva OÚ Košice Ing. Jozef Javorka, CSc.

      

     Gymnázium Park mládeže 5, Košice, ( 055/633 54 70 : www.gpm.sk  , riaditelstvo@gpm.sk

      

      
        
  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo