Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny

 

KONZULTAČNÉ  HODINY

Školský rok 2013/2014

Predmet

Učiteľ

Termín

Miestnosť

Slov. jazyk a literat.,

Nemecký jazyk

Mgr. Lacková

Pondelok, 12.45 – 13.30 hod.

201

Slov. jazyk a literat.

Mgr. Krajcárová

Streda, 13.30 – 14.30 hod.

201

Slov. jaz. a literatúra, Dejiny umenia

Mgr. Šoltysová

Pondelok, 13.30 – 14.30 hod.

202

Slov. jazyk a literatúra

Mgr. Tomková

Streda, 13.35 – 14.30 hod.

56

Anglický jazyk

Mgr. Fedorková

Pondelok, 14.45 – 15.30 hod.

258

Anglický jazyk, nemecký jazyk

Gribushina

Utorok, 13.30 – 14.30 hod.

258

Anglický jazyk, Ruský jazyk

Mgr. Kišeľáková

Štvrtok, 14.30 – 15.30 hod.

262

Anglický jazyk

Mgr. Kočiš

Streda, 14.30 – 15.30 hod.

258

Anglický jazyk

Mgr. Sopčáková

Štvrtok, 14.20 – 15.00 hod.

259

Anglický jazyk

Mgr. Zaputilová

Štvrtok, 07.00 – 07.55 hod.

258

Španielsky jazyk

Mgr. Andrejčák

Štvrtok, 14.30 – 15.15 hod.

63

Španielsky jazyk

Mgr. Chromčo

Utorok, 7.10 – 7.55 hod.

63

Španielsky jazyk

PhDr. Kolcun

Štvrtok, 14.20 – 15.20 hod.

65

Španielsky jazyk

Mgr. Potocká

Pondelok, 14.00 – 15.00 hod.

55

Španielsky jazyk

Mgr. Skubanová

Piatok, 13.00 – 14.00 hod.

64

Španielsky jazyk, Matematika

Agustín Murillo

Piatok, 14.25 – 15.30 hod.

64

Španielsky jazyk a lit.

Ldo. Víctor Medialdea

Pondelok, 14.30 – 15.30 hod.

65

Španielsky jazyk a lit.

Lda. Rocío Torrijos

Utorok, 13.00 – 14.00 hod.

63

Matematika

Mgr. Hronská

Streda, 14.45 – 15.45 hod.

210

Matematika, Fyzika

Mgr. Lechmanová

Štvrtok, 14.30 – 15.15 hod.

255

Informatika, Geografia

PaedDr. Miškaninová

Streda, 13.00 – 14.00 hod.

212

Informatika

Ing. Sakal

Štvrtok, 14.00 – 16.00 hod.

211/212

Informatika

Ing. Vacková

Streda, 14.30 – 15.30 hod.

211

Chémia

Mgr. Čurková

Streda, 13.45 – 14.45 hod.

254

Chémia

Mgr. Görcsösová

Pondelok, 13.30 – 14.30 hod.

255

Fyzika

Mgr. Jeníková

Pondelok, 14.00 – 15.00 hod.

9

Biológia, Chémia

Mgr. Nemcová

Pondelok, 7.10–7.55 hod.

54

Biológia, Chémia

RNDr. Novotná

Piatok, 13.45 – 14.30 hod.

251

Biológia, Geografia

Mgr. Spišáková

Streda, 14.20 – 15.20 hod.

251

Chémia, Fyzika v špan. jazyku

Lda. Clara Rodriguez

Pondelok, 13.00 – 14.00 hod.

55

Chémia, Biológia v špan. jazyku

Ldo. Juan Pablo Tovar Mesa

Streda, 13.30 – 14.30 hod.

55

Dejepis, Občianska náuka

Mgr. Fečková

Streda, 13.30 – 14.30 hod.

155

Náuka o spoločnosti, Občianska náuka

Mgr. Hužvárová

Štvrtok, 14.20 – 15.00 hod.

155

 

Termín konzultácie u ďalších učiteľov je možné dohodnúť si osobne.