• Prijímacie skúšky

    •  

     Prijímacie skúšky  (SJL a MAT) pre uchádzačov (žiakov ZŠ) o štúdium na našej škole sa uskutočnia:


     Študijný odbor:
     7902 J 74 – 5-ročné bilingválne slovensko-španielske štúdium
     7902 J 74 – 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium
     Prijímacie skúšky:
     zo SJL, MAT
     a z overenia predpokladov na štúdium v bilingválnych triedach. Pre slovensko-anglické bilingválne štúdium aj z angličtiny.

     Prihlášky na štúdium podať riaditeľovi ZŠ do 20. februára 2018.     Študijný odbor:
     7902 J – 4-ročné štúdium (klasické)
     Prijímacie skúšky:
     14. mája a 17. mája 2018 zo SJL a MAT

     Prihlášky na štúdium podať riaditeľovi ZŠ do 10. apríla 2018.     Študijný odbor:
     7902 J – 4-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

     Prijímacie skúšky:
     14. mája  a 17. mája 2018 zo SJL a MAT

     Prihlášky na štúdium podať riaditeľovi ZŠ do 10. apríla 2018.


      

     Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v budove školy a na web stránke školy dňa  (zatiaľ neurčené)  a následne ich oznámime zákonným zástupcom uchádzačov písomne, alebo elektronicky.

      

     Aktualiziované 16. 11. 2017

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo