Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Pre záujemcov o štúdium

 

Pokyn pre vypĺňanie prihlášky na štúdium na strednej škole

 

Prihlášku na štúdium na strednú školu vypĺňajte podľa pokynov výchovného poradcu základnej školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.
Riadky 15. až 21. vypĺňajte podľa tohto pokynu. Údaje, ktoré sa nedajú vyplniť elektronicky, doplňte rukou.


Pre slovensko-španielske bilingválne štúdium

Riadok 15. Vyplnenie všetkých údajov v tomto riadku je povinné. (nezabudnite na email a telefonický kontakt).
Riadok 16. Kód školy:                      35 53 17 54
Riadok 17. Názov školy:                   Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Riadok 18. Kód študijného odboru:     7902J 74
Riadok 19. Názov študijného odboru:  gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-španielske)
Riadok 20. Termín prijímacích skúšok:  SJL + MAT:....dátum......             TAL:..dátum.....
Riadok 21. Vyučovací jazyk:             203 (španielsky)


Pre slovensko-anglické bilingválne štúdium

Riadok 15. Vyplnenie všetkých údajov v tomto riadku je povinné. (nezabudnite na email a telefonický kontakt).
Riadok 16. Kód školy:                         35 53 17 54
Riadok 17. Názov školy:                      Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Riadok 18. Kód študijného odboru:        7902J 74
Riadok 19. Názov študijného odboru:     gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-anglické)
Riadok 20. Termín prijímacích skúšok:     SJL + MAT:....dátum......             ANJ:..dátum.....
Riadok 21. Vyučovací jazyk:                201 (anglický)


Na základe „Kritérií...“ si žiak zvolí:

  • len  jeden  termín (dátum) pre prijímacie skúšky zo SJL+MAT. Výsledky platia pre slovensko španielske aj pre slovensko-anglické bilingválne štúdium,

  • len  jeden  termín (dátum) pre talentovú skúšku pre slovensko-španielske bilingválne štúdium,

  • len  jeden  termín (dátum) pre skúšku z ANJ pre slovensko-anglické bilingválne štúdium.


Možno Vám pomôžu aj odpovede na často kladené otázky (FAQ).


Aktualizované 15. 2. 2018