• Kontakty

      • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
      • office@gpm.sk
      • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
      • 055 / 633 54 70
      • +421 55 633 54 70
      • 0917 264 139
      • Park mládeže 5, 040 01 Košice
      • https://www.facebook.com/GPMKE
      • 35 53 17 54
      • 20 20 95 30 99
  • Fotogaléria

    • Anketa k dńu boja proti AIDS
    • Ukončenie školského roka
    • Plavecký výcvik
    • LOGIK
    • Exkurzia Kysak a Solivar
    • Dlhodobé športové súťaže
    • Výhra prémiových potravín
    • Návšteva španielskeho veľvyslanca
    • Deň Európy
    • Matematický klokan
    • English Week
    • Španielske divadlo