Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Španielsky jazyk

 

Realizácia bilingválnej formy štúdia

Monitorovanie vzdelanostnej úrovne žiakov

Vypracovanie maturitných zadaní, práca s lektormi

Školský časopis v španielskom jazyku

Spolupráca so španielskou ambasádou na Slovensku

Spolupráca s Aula Cervantes v Bratislave

Príprava žiakov na súťaže (Juvenes translatores, Ruta Quetzal)

Príprava žiakov na olympiády (španielsky jazyk, matematika)

Organizácia olympiád

Práce na medzinárodných projektoch

Kultúrno-poznávacie zájazdy do Španielska