Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Cudzie jazyky

 

Členovia predmetovej komisie cudzích jazykov v školskom roku 2017/2018:

(anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a francúzsky jazyk)

 

 1. Mgr. Kišeľáková Viera, ANJ – RUJ, triedna učiteľka 4.A, predseda PK, koordinátor drogovej prevencie a výchovy k manželstvu a rodičovstvu
 2. Mgr. Crawley Andrea, ANJ
 3. Mgr. Fedorková Tatiana, ANJ – GEG
 4. Mgr. Gáborová Mária, ANJ
 5. Gribushina Marina, ANJ – NEJ, triedna učiteľka II.A
 6. Ing. Chromčová Miroslava, FRJ
 7. Mgr. Janovská Slavomíra, ANJ, triedna učiteľka IV.D
 8. Mgr. Kočiš Miroslav, ANJ, triedny učiteľ I.AA
 9. Mgr. Lacková Eva, SJL – NEJ, triedna učiteľka III.SA
 10. Mgr. Lazarová Dana, ANJ – UAK
 11. PhDr. Saulichová Jana, ANJ
 12. Mgr. Sopčáková Mária, ANJ – RUJ

 

 

Akualizované 21.11. 2017 (FT)