• Členovia

    •  

     Členovia predmetovej komisie cudzích jazykov v školskom roku 2017/2018:

     (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a francúzsky jazyk)

      

     1. Mgr. Kišeľáková Viera, ANJ – RUJ, triedna učiteľka 4.A, predseda PK, koordinátor drogovej prevencie a výchovy k manželstvu a rodičovstvu
     2. Mgr. Crawley Andrea, ANJ
     3. Mgr. Fedorková Tatiana, ANJ – GEG
     4. Mgr. Gáborová Mária, ANJ
     5. Gribushina Marina, ANJ – NEJ, triedna učiteľka II.A
     6. Ing. Chromčová Miroslava, FRJ
     7. Mgr. Janovská Slavomíra, ANJ, triedna učiteľka IV.D
     8. Mgr. Kočiš Miroslav, ANJ, triedny učiteľ I.AA
     9. Mgr. Lacková Eva, SJL – NEJ, triedna učiteľka III.SA
     10. Mgr. Lazarová Dana, ANJ – UAK
     11. PhDr. Saulichová Jana, ANJ
     12. Mgr. Sopčáková Mária, ANJ – RUJ

      

      

     Akualizované 21.11. 2017 (FT)

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo