• Členovia

    •  

     Členovia predmetovej komisie:

     1. RNDr. Františka Tarabčáková (MAT – FYZ)
     2. RNDr. Alena Bobáková (MAT – CHE)
     3. Mgr. Milan Marinčák (MAT – FYZ)
     4. RNDr. Lýdia Plačková (MAT - FYZ)
     5. ​Mgr. Anna Parnayová (MAT - FYZ)
     6. ​Mgr. Viola Pastrnáková (GEG - INF)
     7. Ing. Albín Sakal (INF – ETV)
     8. Ing. Magdaléna Vacková (INF)
     9. Mgr. Eliška Oceľáková (TEV - BRV)
     10. Mgr. Róbert Knap (GEG - TEV)
     11. Mgr. Jaroslav Wiener (TEV - RJA)
       

     Vyučujúci z iných predmetových komisii :

     1. Mgr. Andrea Spišáková (GEG – BIO), PK – Prírodných vied
  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo