•  Aktivity členov predmetovej komisie:

    • UNICEF – Týždeň modrého gombíka - Mgr.Pastrnaková
    • Deň narcisov - Mgr.Pastrnaková
    • Spolok červeného kríža na škole, organizovanie darcovstva krvi na našej škole (študentská a valentínska kvapka krvi) - Mgr. Oceľáková
    • Súťaže TIK pri príležitosti „Dňa študentstva“- všetci členovia PK
    • Súťaž SUMA  – RNDr. Plačková
    • Súťaž v skladaní hlavolamov – RNDr. Plačková
    • Realizácia súťaže – iBobor – Ing.Sakal
    • Starostlivosť o RELAXCENTRUM – Mgr. Knap, Mgr. Wiener
    • Koordinátor finančnej gramotnosti na GPM - Ing. Vacková
    • Príprava študentov na SOČ – všetci členovia predmetovej komisie
    • Koordinátor matematickej olympiády - Mgr. Parnayová
    • Koordinátor matematických súťaží (Klokan, Expert, Pangea) - RNDr. Františka Tarabčáková
    • SUDOKU - Školské kolo súťaže - RNDr. Františka Tarabčáková, Mgr. Zuzana Tomečová, Mgr. Parnayová