• Študenti si môžu overiť svoje  schopnosti a vedomosti rôznych v súťažiach :

    • Matematický korešpondenčný seminár – MAKS  - celoslovenská súťaž        
    • Géniuslogicus - celoslovenská súťaž
    • Matematická olympiáda
    • Matematický klokan- medzinárodná súťaž
    • Expert- celoslovenská súťaž
    • Geografická olympiáda - https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/GO.alej
    • Olympiáda v informatike -  https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OI.alej
    • Palma - informatická súťaž - https://palma.strom.sk/
    • Zenit - informatická súťaž - http://siov.sk/Clanok.aspx?ArticleID=119
    • iBobor - informatická súťaž - http://ibobor.sk/
    • Dobrodružná geografia - https://www.mapaslovakia.sk/sutaze
    • Zemeznalec - https://www.lepsiageografia.sk/zemeznalec-sutaz.html
    • Pangea - http://www.pangea-sutaz.sk/

        

         Rôzne športové súťaže  organizované  KŠU v KE,  SAŠ SR  a inými športovými organizáciami podľa  príslušného terminovníka.