• Členovia predmetovej komisie (PK):

    1. RNDr. Františka Tarabčáková (MAT – FYZ) - vedúca PK
    2. RNDr. Alena Bobáková (MAT – CHE) - riaditeľka školy
    3. Mgr. Milan Marinčák (MAT – FYZ) - zástupca riaditeľky školy
    4. Lda. Margarita Rodriguez Fernandez (MAT - FYZ)
    5. PaeDr. Ivana Miškaninová (GEG - INF)
    6. RNDr. Lýdia Plačková (MAT - FYZ)
    7. ​Mgr. Anna Parnayová (MAT - FYZ)
    8. ​Mgr. Viola Pastrnáková (GEG - INF)
    9. Ing. Albín Sakal (INF – ETV)
    10. Ing. Magdaléna Vacková (INF)
    11. Mgr. Eliška Oceľáková (TEV - BRV)
    12. Mgr. Róbert Knap (GEG - TEV)
    13. Mgr. Jaroslav Wiener (TEV - RJA)
      

    Vyučujúci z iných predmetových komisii :

    1. Mgr. Tatiana Fedorková (GEG – ANJ), PK – Cudzích jazykov
    2. Ldo. Eduardo Jesús Frechilla Herrán (MAT - FYZ), PK - Španielskeho jazyka