• Aktivity

    •  

     Plánované aktivity členov predmetovej komisie:


     Mgr. Iveta Nemcová

     • Predsedníčka Rady školy pri Gymnáziu Park mládeže 5 Košice
     • Predsedníčka PK prírodovedných predmetov
     • Triedna učiteľka III.SB triedy
     • Konzultácie z biológie a chémie
     • Správcovstvo učebne biológie
     • Autorka školského kalendára pre učiteľov a žiakov
     • Vedenie účtovníctva v AURaP-e
     • Koordinátorka prezentácie školy na akciách:
      •     Work Shop pre ZŠ 2017/2018
      •     Pro Educo, Spoločenský pavilón – 28. – 29.11.2017

     Mgr. Gabriela Čurková

     • Triedna učiteľka III.B triedy
     • Koordinátorka školskej súťaže „3P – Prezentácie z Prírodovedných Predmetov“
     • Konzultácie z chémie a fyziky

     RNDr. Zuzana Majerčáková

     • Správca učebne fyziky a zbierky učebných pomôcok na fyziku
     • Školiteľ pre používanie meracieho systému Coach
     • Koordinátorka pre spoluprácu s oddelením didaktiky fyziky na UPJŠ KE
     • Konzultácie z fyziky
     • Triednictvo II.C
     • Inštruktor lyžiarskeho a plaveckého kurzu

     Mgr. Andrea Spišáková

     • Koordinátorka pre environmentálnu výchovu
     • Triedna učiteľka II.SA triedy
     • Práca v AURaP-e
     • Správca učebnicového fondu školy
     • Estetizácia priestorov školy počas kultúrno-spoločenských školských aktivít
     • Konzultácie z biológie

     RNDr. Lenka Šimková

     • Konzultácie z biológie a chémie
     • Koordinátorka výstavy myšlienkových máp z chémie vytvorených žiakmi 2. ročníka

     Mgr. Helena Jeníková

     • Konzultácie z fyziky
     • Konzultantka práce SOČ z fyziky

      

     Plánované aktivity predmetovej komisie:

     • Podieľanie sa na realizácii novej multifunkčnej učebni chémie
     • Starostlivosť o zeleň a estetizácia areálu školy
     • Realizácia náučného chodníka v areáli školy
     • Realizácia informačného panela k školskému akváriu


      

     Aktualizované 21. 9. 2017 (NE)

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo