Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Maturita 2018

 

Dobrovoľná maturitná skúška

     Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru, ktorý žiak študuje.

Pod vykonaní dobrovoľnej skúšky sa myslí aj absolvovanie:

  • len externej časti,
  • len internej časti (alebo len formu internej časti – písomnú alebo ústnu formu).

 V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať MS najviac z dvoch predmetov.

     Ak žiak neuspel na MS z dobrovoľného predmetu, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení o MS sa neuvádza.

 

Aktualizované 19.10.2017 (FU)