Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Pre záujemcov o štúdium

 

Prijímacie skúšky  (SJL a MAT) pre uchádzačov (žiakov ZŠ) o štúdium na našej škole sa uskutočnia:


Študijný odbor:
7902 J 74 – 5-ročné bilingválne slovensko-španielske štúdium
7902 J 74 – 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium
Prijímacie skúšky:
27. a 28. marca  2018 zo SJL, MAT
a z overenia predpokladov na štúdium v bilingválnych triedach. Pre slovensko-anglické bilingválne štúdium aj z angličtiny.

Prihlášky na štúdium podať riaditeľovi ZŠ do 20. februára 2018.

Výsledky prijímacích skúšok zverejnené 29. 3. 2018 o 12:00 hod.:

Výsledky pre 7902 J 74 – 5-ročné bilingválne slovensko-španielske štúdium
Výsledky pre 7902 J 74 – 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium

 Študijný odbor:
7902 J – 4-ročné štúdium (klasické)
Prijímacie skúšky:
14. mája a 17. mája 2018 zo SJL a MAT

Prihlášky na štúdium podať riaditeľovi ZŠ do 10. apríla 2018.Študijný odbor:
7902 J – 4-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

Prijímacie skúšky:
14. mája  a 17. mája 2018 zo SJL a MAT

Prihlášky na štúdium podať riaditeľovi ZŠ do 10. apríla 2018.


 

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v budove školy a na web stránke školy  a následne ich oznámime zákonným zástupcom uchádzačov písomne alebo elektronicky.

 

Aktualizované 29. 3. 2018