•  Pre školský rok 2019/2020 pripravujeme:

    • KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA
     (ŠTUDIJNÝ ODBOR: 7902 J (klasické štúdium))

      

    • KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA
     (7902 J 74 BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM (SLOVENSKO – ŠPANIELSKE))
      

    • KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA
     (7902 J 74 BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM (SLOVENSKO – ANGLICKÉ))