Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Výchovné poradenstvo

Ponuka kabinetu

Výchovný poradca: Mgr. Zuzana Krajcárová

Kontakt: krajcarova.poradca@gmail.com

Konzultačné  a poradenské hodiny:

 • Utorok:  8.00 - 10.00
 • Piatok: 11.45 - 12.30
 • alebo po dohode

 

Kontaktný psychológ: Mgr. Katarína Somorovská, psychologička

Kontakt:  

 

Kabinet  výchovného  poradenstva  ponúka:

 • poradenstvo v oblasti vzdelávania
 • poradenstvo pre nadaných žiakov
 • poradenstvo v oblasti problémov v osobnostnom, citovom a sociálnom vývine
 • poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie
 • kariérové poradenstvo
 • sprostredkovanie : profesijno–orientačného  diagnostikovania - odbornej pomoci v prípade študijných i osobných problémov 
 • informácie o vysokých školách na Slovensku
 • pomoc pri vypisovaní prihlášok na VŠ
 • materiály o vysokých školách
 • materiály o štúdiu v zahraničí (získavanie štipendií)
 • preventívne aktivity

 

Aktualizované 17. 10. 2017