• Súťažné odbory

    •  

     01 – Problematika voľného času

     02 – Matematika, fyzika

     03 – Chémia, potravinárstvo

     04 – Biológia

     05 – Životné prostredie, geografia, geológia

     06 – Zdravotníctvo a farmakológia

     07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

     08 – Cestovný ruch, hotelierstvo  gastronómia

     09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

     10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

     11 – Informatika

     12 – Elektrotechnika a hardware

     13 – História, filozofia, právne vedy

     14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

     15 – Ekonomika a riadenie

     16 – Teória kultúry ,umenie, umelecká ,odevná tvorba

     17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo