• Aktivity

    •  

     Realizácia bilingválnej formy štúdia

     Monitorovanie vzdelanostnej úrovne žiakov

     Vypracovanie maturitných zadaní, práca s lektormi

     Školský časopis v španielskom jazyku

     Spolupráca so španielskou ambasádou na Slovensku

     Spolupráca s Aula Cervantes v Bratislave

     Príprava žiakov na súťaže (Juvenes translatores, Ruta Quetzal)

     Príprava žiakov na olympiády (španielsky jazyk, matematika)

     Organizácia olympiád

     Práce na medzinárodných projektoch

     Kultúrno-poznávacie zájazdy do Španielska

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo