• Exkurzie

    •  

     Plánované exkurzie v školskom roku 2017/18


     SEPTEMBER

     • Noc výskumníkov (MJ)

      

     DECEMBER

     • Incheba Bratislava – výstava Body the exhibition (tajomstvá ľudského tela) (maturanti seminára z biológie; III.A) – 2 skupiny (NE)

      

     JÚN

     • Kultúrno-poznávací zájazd do Španielska pre žiakov III.A, III.B, III.C, III.SA, III.SB (NE)

      

     Plánované exkurzie bez bližšieho uvedenia termínu:

     Mgr. Gabriela Čurková

     • Čistička odpadových vôd (Kokšov – Bakša) (I. ročník / II. ročník)
     • Kerko, a.s. Košice – Dlaždice – anorganická chémia – stavebný materiál
     • Hvezdáreň Prešov
     • STM Košice:
      • Z dejín fyziky na Slovensku (I.roč)
      • Sieň elektrických výbojov (II. a III. roč.)
      • Energetické oddelenie A.Stodolu (III. a IV. roč.)
     • Vedecko-technické múzeum
     • Východoslovenské múzeum – mineralógia

      

     Mgr. Helena Jeníková

     • Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky, laboratórium všeobecnej elektrotechniky , - Steel park

      

     RNDr. Zuzana Majerčáková

     • návšteva Siene výbojov v technickom múzeu - podľa aktuálnych možností pre žiakov 2. ročníka
     • návšteva Steel parku v Kulturparku podľa aktuálnych možností pre žiakov 3.ročníka
     • návšteva planetária - podľa aktuálnych možností pre žiakov 1. Ročníka

      

     Mgr. Andrea Spišáková

     • Incheba Bratislava – výstava Body the exhibition (tajomstvá ľudského tela) (maturanti CVB – V.SA, V.SB)

      

     Aktualizované 21. 9. 2017 (NE)

      

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo