• 2016/17


    • Úspechy našich žiakov v šk. roku 2016/17
      

     Olympiády:

     • OSJL – v krajskom kole nás reprezentovali Róbert Helcmanovský II.SA (7.m.) a Ivana Topitkalová III.A (14.m.)
     • Dejepisná olympiáda – v krajskom kole nás reprezentoval Jozef Mikloš z III.SB, kt. obsadil 3. miesto; zúčastnili sa aj Róbert Kuzma a Daniel Čurilla z II.SA

      

     SOČ

     • Do krajského kola SOČ postúpili: Jakub Ṻberlauer III.SB, Jozef Mikloš z III.SB, Nikola Hrindová z III.D, Veronika Pindrochová a Zuzana Ružbašanová z III.SA, Alexandra Geročová a Daniel Lefkovitš z III.A.
     • Jozef Mikloš a Nikola Hrindová vo svojich odboroch zvíťazili a reprezentovali našu školu v celoštátnom kole.

      

     Hviezdoslavov Kubín

          Po víťazstve v regionálnom kole postúpili do krajského kola v kategórii poézie Jana Kopkášová z I.SA a Marianna Kušnierová z I.C, z 2. miesta postúpila Soňa Juhásziová z I.A v kategórii próza a v krajskom kole získala čestné uznanie.

      

     Aktualizované 28. 10. 2017

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo