• miroslav.kocis@gmail.com

    • Mgr. Miroslav Kočiš – tutorship Thursday early afternoon

     Class II.AA

     SUCCESS club

     Contact: miroslav.kocis@gmail.com, 0917 214 810, http://gpm.edupage.org/miroslavkocis/ 

     September 3, 2018

     Looking forward to seeing you !

     September 4, 2018

     The objective of the SUCCESS club is to assist those who want to achieve the best results not only within their ordinary study but also at competitions (Best in English - Angličtinár roka, English Essay Competition, Juvenes Translatores, Olympiáda v anglickom jazyku), expert works (SOČ) related to English, and certified exams (FCE, CAE, IELTS, ŠJS - všeobecná štátna jazyková skúška). :)

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo