• Členovia

    • Rady školy pri Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice


     Pedagogickí zástupcovia:

     • Mgr. Iveta Nemcová – predsedníčka Rady školy
     • Ing. Albín Sakal

     Nepedagogický zástupca:

     • Soňa Briškárová

     Zástupcovia zriaďovateľa školy:

     • Ing. Magdaléna Vitkovičová
     • Ing. Viera Kováčová
     • Mgr. Ivica Šimková
     • Mgr. Imrich Vince

     Zástupcovia rodičov:

     • PhDr. Miroslava Heráková
     • Ing. Ján Janovčík
     • Ing. Eva Lenhardtová

     Zástupca žiakov:

     • Alexandra Geročová (IV.A trieda)

     Aktualizované 11. 10. 2018