• Žiak


    • Konzultačné hodiny

     Potrebujete sa s Vaším učiteľom stretnúť mimo vyučovania, chcete sa dozvedieť viac o vyučovanom predmete alebo potrebujete viac informácii k preberanému učivu? Učitelia školy sa s Vami radi stretnú a zodpovedia Vaše odborné otázky aj počas svojich konzultačných hodín (PDF).


     Informácie k stravovaniu v školskej jedálni

     Výdaj obeda od 11.40 – 14.35 hod.

     Upozornenie:

     • neodhlásený obed prepadá!!
     • Ak nemá stravník pri výdaji obeda ISIC-kartu, obed mu bude vydaný až po odkontrolovaní v systéme u vedúcej školskej jedálne.

     Stravné za mesiac September 2018 musí byť uhradené do 12. 09. 2018.

     Odhlasovanie a prihlasovanie obedov:

     1. telefonicky : 0917 264 139  od 7.15 – 14.45hod.
     2. počas výdaja obeda u ved.šj, alebo priamo pri výdajnom okienku
     3. osobne priamo u ved.šj od 7.15 – 14.45hod.
      Odhlásiť sa z obedov môžete aj cez stránku školy počas celého dňa (na daný deň je možné sa odhlásiť, alebo prihlásiť na obed do 8.00 hod).

     Cena obeda 1,26 €.
     Každý stravník musí mať vyplatené stravné do 8. dňa v mesiaci.

     • Platbu po termíne je potrebné zdokladovať u vedúcej školskej jedálne (platby vykonané cez slov.poštu sú pripísané na účet šj až 4 dni po zaplatení).
     • Doporučujeme ako najvhodnejšiu formu platby cez internet banking, alebo trvalým príkazom (všetky náležitosti potrebné k vykonaniu týchto platieb sú uvedené na lístku, ktorý obdrží každý stravník).
     • V prípade, že stravné nebude uhradené včas  bude ISIC-karta zablokovaná a obed nebude výdaný (stravník za obed neplatí).

     Súťaže:

     Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) je súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju vedecko-výskumnú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Najskôr sa v októbri uskutočnia krajské kolá, z ktorých tí najúspešnejší postúpia na celoštáne finále súťaže.

     Žiaci v dvojčlenných tímoch alebo individuálne prezentujú svoje vedecko-výskumné projekty odbornej komisii, vedcom a pedagógom v jedenástich súťažných kategóriách. Celoštátne finále súťaže sa uskutoční v dňoch 8. – 10. novembra 2018 v priestoroch výstaviska INCHEBA v Bratislavespresňuje doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., predseda AMAVET-u.


     Predlženie platnosti ISIC preukazu, cena sms - 3€

     Podrobný postup na predlženie platnosti ISIC preukazu nájdete na stránke transdata.sk.


     Krátke video k obnove platnosti preukazov ISIC/EURO26.

     https://www.youtube.com/watch?v=N6iNbw7amuk&feature=youtu.be

     https://www.facebook.com/328158473954865/videos/285603938714935/

     Využitie preukazu v Čechách od 1.9. 2018:

     https://www.facebook.com/ISICEURO26/photos/a.818074574985581/1694828763976820/?type=3&theater

     Zdruzenie CKM SYTS


     Slovenské slovníky

     http://slovniky.juls.savba.sk


     Aktualizované 19. 11. 2018