• Aktivity

    •  

     Realizácia bilingválnej formy štúdia

     Monitorovanie vzdelanostnej úrovne žiakov

     Vypracovanie maturitných zadaní, práca s lektormi

     Školský časopis v španielskom jazyku

     Spolupráca so španielskou ambasádou na Slovensku

     Spolupráca s Aula Cervantes v Bratislave

     Príprava žiakov na súťaže (Juvenes translatores, Ruta Quetzal)

     Príprava žiakov na olympiády (španielsky jazyk, matematika)

     Organizácia olympiád

     Práce na medzinárodných projektoch

     Kultúrno-poznávacie zájazdy do Španielska