• Iné aktivity

    •  

     Aktivity členov predmetovej komisie:

     • UNICEF – Týždeň modrého gombíka - Mgr.Pastrnaková
     • Deň narcisov - Mgr.Pastrnaková
     • Spolok červeného kríža na škole, organizovanie darcovstva krvi na našej škole (študentská a valentínska kvapka krvi) - Mgr. Oceľáková
     • Súťaže TIK pri príležitosti „Dňa študentstva“- všetci členovia PK
     • Súťaž SUMA  – RNDr. Plačková
     • Súťaž v skladaní hlavolamov – RNDr. Plačková
     • Realizácia súťaže – iBobor – Ing.Sakal
     • Starostlivosť o RELAXCENTRUM – Mgr. Knap, Mgr. Wiener
     • Koordinátor finančnej gramotnosti na GPM - Ing. Vacková
     • Príprava študentov na SOČ – všetci členovia predmetovej komisie
     • Koordinátor matematickej olympiády - Mgr. Parnayová
     • Koordinátor matematických súťaží (Klokan, Expert, Pangea) - RNDr. Františka Tarabčáková
     • SUDOKU - Školské kolo súťaže - RNDr. Františka Tarabčáková, Mgr. Zuzana Tomečová, Mgr. Parnayová
  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo