• Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Dńa 6. 10. 2018 od 9:00 do 12:00 sa uskutočnil deň otvorených dverí v rámci DŠK. Fotografie

    • Poznaj regióny Španielska
     • Poznaj regióny Španielska

     • Študenti GPM sa predstavili ako sprievodcovia po španielskych regiónoch. Priblížili ich kultúru, históriu a gastronómiu. Prehliadka sa konala v priestoroch školy. Fotografie

    • Košické „EL CLÁSICO“
     • Košické „EL CLÁSICO“

     • Futbalový turnaj o pohár veľvyslanca Španielskeho kráľovstvao pohár veľvyslanca Španielskeho kráľovstva (Nominácie: Fan club FC Barcelona, Fan clun Real Madrid, Fan club Villareal,VIP, Španielski učitelia..) sa uskutočnil v Športovej hale SOŠ železničná, Palackého 14, Košice. Fotografie

    • Omša celebrovaná v španielčine
     • Omša celebrovaná v španielčine

     •      Kostol Ducha Svätého na Južnej triede bol miestom, kde sa dňa 3. októbra konala tradične svätá omša v španielskom jazyku, ktorá je už neodmysliteľnou súčasťou Dní španielskej kultúry. Svätú omšu celebroval brat Andrej Valent z Radu bosých Karmelitánov, ktorému ako miništrant vypomáhal Oliver Pahulyi z II.SA triedy.

           Nádherný duchovný zážitok obohatili  hudbou a spevom  Jozef Mikloš, Lea Cápová, Tamara Kriváková a Jakub Ṻberlauer. Naši študenti sa tiež aktívne zapájali čítaním, modlitbami, prosbami a nesením darov. Fotografie

    • La Rambla
     • La Rambla

     •      Začiatok októbra v Košiciach je už nerozlučne spätý s emblémovou akciou DŠK, a tou je naša milovaná La Rambla. Na Hlavnej ulici bolo rušno ako na pravej barcelonskej promenáde, po ktorej sme akciu pred trinástimi rokmi pomenovali. Apropo, trinástka! Priniesla nám trochu smoly, skúšala našu vytrvalosť aj odhodlanie, vyháňala nás z ulice do sucha a do tepla. Ale nezlomila nás ani chladom, ani dažďom, zostali sme až do konca, hoci pod dáždnikmi.

            Košická La Rambla bola napriek zlým poveternostným podmienkam vydarenou akciou. Viac ako 600 študentov v maskách a kostýmoch sa hmýrilo v útrobách samotného centra nášho mesta. Prišli ako rozprávkové či iné fantastické bytosti, u okoloidúcich vzbudzovali pobavenie aj strach. Nie jedno dieťa sa schovávalo za maminu sukňu a vytriešťalo ustráchané oči. Niet divu, veď pristátie mimozemšťanov na Hlavnej sa nedeje každý deň.

           Ako každý rok doteraz, aj v utorok 2. októbra 2018 sa na našu La Ramblu prišli okrem obyvateľov mesta pozrieť aj nami pozvaní hostia: zastupujúci primátor mesta Košice Martin Petruško, poradkyňa ministra vnútra pre vzdelávanie Soňa Hanzlovičová, prednosta OÚ Jozef Lazár, vedúci odboru školstva OÚ Jozef Javorka a zástupca španielskeho konzulátu v SR Mário Herrera Ramírez. Všetci menovaní sa spolu s našou pani riaditeľkou a jej zástupcami prešli po Hlavnej ulici, zastavili sa pri každej soche a so zaujatím aj pobavením reagovali na to, čo si naši študenti pripravili.

           Celé podujatie malo mať pôvodne veľké finále na pódiu pri Dolnej bráne, kde sa väčšina účinkujúcich a všetci hostia napokon aj stretli. Finále bolo z dôvodu neutíchajúceho dažďa skresané na minimum, ale aj tak stálo za to. Po krátkych, ale o to srdečnejších príhovoroch hostí sa na pódiu roztancovalo množstvo študentov a zopár učiteľov. Dancing in the rain... Úžasné! Zase raz sme na seba hrdí. A pani Trinástka nech si trhne nohou! Fotografie

    • Popoludnie so španielskou kultúrou
     • Popoludnie so španielskou kultúrou

     •      Úvodné podujatie 13. ročníka Dní španielskej kultúry sa nieslo najmä v znamení hudby a tanca. Žiaci, učitelia, rodičia a hostia našej školy si v priestoroch SOŠ automobilovej pozreli pestrý program, v ktorom zazneli španielske piesne v podaní školskej kapely aj sólistov. Zároveň však publikum videlo aj latinskoamerické tance či flamenco. Zazneli aj španielske básničky a ukážka z tvorby nášho úspešného divadelného súboru.

      V programe sme privítali aj hosťujúcich účinkujúcich – hispánsku kultúru si prišli svojím vystúpením uctiť členovia Dychového orchestra mladých, ktorý pôsobí pri ZUŠ Bernolákova, a svojimi choreografiami aj členky tanečného súboru ABC, rovnako pod krídlami ZUŠ Bernolákova.

      Všetkých divákov privítala a pozdravila naša pani riaditeľka, Alena Bobáková, ktorá zároveň otvorila 13. ročník DŠK. Podporiť nás prišli aj vzácni hostia v publiku – Jozef Lazár, prednosta Okresného úradu Košice, Marián Gaj, starosta mestskej časti Košice-Sever, ktorý nad celým podujatím prevzal záštitu, Jozef Javorka, vedúci odboru školstva Okresného úradu Košice a ďalší zástupcovia Okresného úradu Košice.

      Účinkujúci aj diváci si toto popoludnie naozaj veľmi užili a na atmosféru, ktorá v sále vládla vo finále programu, budú určite všetci dlho spomínať. Fotografie

    • Otvorenie anglickej knižnice
     • Otvorenie anglickej knižnice

     • V stredu, 26. septembra, bola otvorená nová anglická knižnica, ktorá sa nachádza na druhom poschodí vedľa učebne č. 258. Všetci ste srdečne vítaní, aby ste si vybrali z knižných titulov ako je napríklad Krstný otec od Maria Puzza, Hra o tróny od G.R.R Martina, ale i klasiku Othello od Shakespeara. Vybratú knihu je potrebné po prečítaní vrátiť.

      On Wednesday, September 26, came the long awaited opening of the new English library located on the second floor next to the classroom 258. You are all welcome to come and choose from many interesting titles such as Godfather by Mario Puzzo, A Game of Thrones by G.R.R. Martin but also classics including Othello by Shakespeare. All you have to do is R&R; read and return.

    • Fyzikálna exkurzia
     • Fyzikálna exkurzia

     • V utorok 25.septembra 2018, sa žiaci II.C triedy zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu. Vo vedecko-technickom centre si vyskúšali 120 interaktívnych exponátov zábavno-náučnou formou, ktorá prezentuje základy vedy a techniky, mechaniku, magnetizmus  a zmyslové vnemy.

      Taktiež ich zaujali optické a akustické javy, zákonitosti a experimenty. Nadobudli veľa  nových poznatkov z oblasti fyziky a určite by si to prišli vyskúšať ešte raz.

      Text a foto: Š.Balážová

       

     • Rotary klub

     • V pondelok, 24. septembra, sa na našej škole uskutočnila prednáška pána Juraja Mička, ktorý študentov druhého ročníka oboznámil s možnosťami štúdia v zahraničí cez ROTARY klub v Košicach. Spolu s ním nás navštívili dvaja zahraniční študenti (Florida, Argentína), ktorí momentálne v rámci tohto projektu študujú na gymnáziu v Košiciach. Bude nás tešiť, ak sa do tohto projektu zapojíte aj Vy. Potrebné informácie Vám budú poskytnuté na stránke www.rotarykosice.sk

     • Úžasný úspech nášho študenta

     • Žiak IV.SA Filip Kucka sa môže pochváliť obrovským úspechom – v konkurencii starších súperov vybojoval na Majstrovstvách Slovenskej republiky mužov do 23 rokov striebornú medailu v hode kladivom.

      Srdečne blahoželáme!!!

    • Otvorenie nového školského roka 2018/2019
     • Otvorenie nového školského roka 2018/2019

     • Tak ako na celom Slovensku aj u nás sa 3. septembra 2018 otvorili brány našej školy. Najprv do školy zavítali jej už dobre známi obyvatelia – žiaci druhých, tretích, štvrtých ale aj piatych ročníkov. O 10.30 na Slávnostnom otvorení v telocvični naša škola privítala nových členov. Tento školský rok máme päť prváckych tried, a to tri bilingválne (I.AA – bilingválna anglická, I.SA  - bilingválna španielska, I. SB – bilingválna španielska) a dve klasické triedy (I. B – s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, I. C – klasická trieda).

      Našich prvákov sme privítali krátkym programom v podaní našich druhákov a prvým zvonením a povzbudivými slovami školský rok otvorila pani riaditeľka  našej školy RNDr. Alena Bobáková. Milé slová sme si vypočuli aj od Ing. Magdalény Vitkovičovej, vedúcej oddelenia odborných a metodických činností Okresného úradu  Košice, ktorý je naším zriaďovateľom.

      Slávnostné otvorenie školského roka pre vyššie ročníky, na ktorom pani riaditeľka privítala všetkých žiakov a popriala im úspešný štart v novom školskom roku sa uskutočnilo 4. 9. 2018 v telocvični školy. Fotoalbum z otvorenia školského roka.

     • Kultúrno-poznávací zájazd do Španielska II.

     • Na našej škole je neodmysliteľnou tradíciou pre žiakov prvého ročníka bilingválneho štúdia kultúrno-poznávací zájazd do Španielska. V školskom roku 2017/2018 vedenie školy umožnilo aj žiakom z druhého a tretieho ročníka klasického a bilingválneho štúdia absolvovať zájazd do Španielska.

      V dňoch 16. – 27.6.2018 sa 50 žiakov zúčastnilo dlho očakávaného zájazdu, ktorý mal bohatý program nie len na spoznávanie nepoznaného ale aj na zábavu, množstvo neopakovateľných zážitkov a spomienok.

      A na čo všetko sa žiaci mohli tešiť?

      • Francúzsko –     Ezé – Parfuméria Fragonard (exkurzia) so sprievodkyňou

      Monaco

      • FIGUERES – Theatro - Múseo de Salvador Dalí
      • BLANES – Jardín botánico Marimurtra
      • MONTSERRAT – Benediktínsky kláštor – omša + zbor
      • PARC AQUÁTIC – Marineland + delfinárium
      • BARCELONA 1: 1. Výhliadka na Montjuic

      2. Sagrada Família

      3. Casa Mila (La Pedrera)

      4. Parq Qüell

      • TARRAGONA – Port Aventura – zábavný park
      • BARCELONA 2: 1. Las Ramblas

      2. FUENTE MAGICA (večerné fontány)

      • Taliansko – BENÁTKY

      Okrem toho, čo mohli vidieť, zažiť a spoznať, dôležitejšie bolo overiť si svoje komunikačné schopnosti, rozprávať jazykmi, ktorým venovali počas školského roka množstvo času.

      Program a organizačné zabezpečenie zájazdu pripravila Mgr. Iveta Nemcová.

      Pedagogický dozor zabezpečovali: RNDr. Zuzana Furárová a p. Marina Gribushina

    • Kultúrno-poznávací zájazd do Španielska
     • Kultúrno-poznávací zájazd do Španielska

     • Aj tento rok naši bilingválni prváci zo španielskej sekcie svoje ročné snaženie zavŕšili zájazdom, na ktorom chceli spoznať svoju druhú vlasť. 1. SA a 1. SB si svoje jazykové vedomosti vyskúšali v praxi. Výlet do Španielska v termíne 14. 6. – 22. 6. 2018 absolvovali v hojnom počte, a tak sa vzájomne  medzi sebou lepšie spoznali.

      Na cestu za dobrodružstvom sa vybrali najprv vlakom a potom z bratislavského letiska lietadlom. Ich cieľovou destináciou bol juh Španielska – letovisko blízko Málagy – Torremolinos. Španielčinu si precvičili dokonale, a to nielen na pláži ale aj počas fakultatívnych výletov. Navštívili rôzne historické miesta – mesto Granada a nezabudnuteľnú Alhambru, Málagu a múzeum Pabla Picassa, v ktorom videli aj diela slávneho Andyho Warhola a tiež jeden deň strávili v Anglicku – navštívili Gibraltár, z ktorého sa pozreli až do ďalekej Afriky.

      Výlet plný zážitkov, ktorý trval 9 dní, ubehol veľmi rýchlo, ale spomienky a zážitky, ktoré spolu prežili, ich budú spájať už navždy.

    • Trip to England
     • Trip to England

     • Our English bilingual section students attended England after completing their year finals with flying colours. We travelled around 4,800 kilometres. Rich in memories, may this trip remain in their hearts for long.

      Študenti našej anglickej bilingválnej sekcie navštívili po úspešnom zložení ročníkových skúšok Anglicko. Precestovali sme okolo 4.800 kilometrov. Kiež im nadlho zostanú pekné spomienky na tento výlet.

      Hodnotenie zájazdu si môžete prečítať tu:

    • Plavecký kurz - Primorsko 2018
     • Plavecký kurz - Primorsko 2018

     • V dňoch od 17.6. 2018 do 24.6.2018 sa naši druháci zúčastnili plaveckého výcviku v Bulharsku v mestečku Primorsko. Malé mestečko poskytovalo možnosť zdokonaliť sa v plávaní na Severnej a Južnej pláži a hotel Belvedere mal k dispozícii aj bazén. Okrem každodenného plávania v mori a v bazéne niektorí žiaci navštívili aj mestečko Sozopol opradené rybárskou históriou, ktoré je zaradené k pamiatkam UNESCO.

      Celý výcvik študentov sa niesol v znamení rôznych súťaží, či už vo vode alebo na piesku. Víťazi si odniesli diplomy a malé pozornosti. Veríme, že študenti aj učitelia si priniesli so sebou milé a príjemné spomienky. Fotogaléria

     • KRAJSKÉ KOLO SOČ

     • Krajské kolo sa konalo 6. apríla 2018 v SPŠ dopravnej na Hlavnej ulici v Košiciach. Z našej školy sa na ňom zúčastnilo 11 žiakov, ktorí postúpila zo školského alebo z obvodného kola, ktoré sa konalo 16. 3. 2018 na Gymnáziu Dneperská v Košiciach.

      Zoznam súťažiacich žiakov:

      Nina Majorošová, III.SA

      Adam Dvořák, III.SB

      Viktória Horňáková, III.A

      Gabriela Jobbágyová, III.A

      Lea Zelizňáková, III.SA

      Viktória Divoková, III.C

      Filip Kucka, III.SA

      Matej Bakši, II.SA

      Miriam Šuranová, III.SA

      Lesia Schreiberová, III.SA

      Michal Stričko, III.A

       

      Úspech v krajskom kole dosiahli:

      Adam Dvořák s prácou Valcovne3. miesto v odbore č. 16 pod vedením Mgr. Šoltysovej

      Gabriela Jobbágyová s prácou Ovplyvnení davom2. miesto v odbore č. 17 pod vedením Mgr. Tomkovej, Mgr. Krajcárovej a Mgr. Škárovej. Táto žiačka postúpila do celoslovenského kola, kde sa neumiestnila.

     • Hra LOGIK

     • V tomto školskom roku sa vo finále internej súťaže predmetovej komisie matematiky (M-I-G-TV) v hre LOGIK stretli Sabínka Répašová s Jaroslavom Majcherom z II.C a Matej Bakši s Róbertom Fričom z II.SA. Blahoželáme.

    • Rozlúčka s maturantmi
     • Rozlúčka s maturantmi

     • Piatok, 11. máj 2018, sa na našej škole niesol v duchu slovenských ľudových tradícii. Do sveta sme vyprevadili našich maturantov, tak ako sa slovenské rodiny v minulosti lúčili so svojimi blízkymi. Celé to začalo postavením mája a pompéznym sprievodom, na čele ktorého išli tretiaci v slovenských ľudových krojoch. Za zvuku veselých tónov ľudových piesní sme našich maturantov privítali chlebom a soľou v telocvični, ktorá sa na chvíľu premenila na tradičnú slovenskú izbu.

      Lúčenie znamená aj spomínanie. Na zážitky maturantov si zaspomínali tancom, spevom, slovom triedy: III.A, III.B, III.C, IV.SA a IV. SB, a veru bolo na čo spomínať.  Pri spomínaní nechýbala ani živá hudba – naša školská kapela.  Výslužka, ktorá je spomienkou na čas strávený v kruhu našej školskej rodiny, má maturantom spríjemniť prvé kroky v novej etape života. Milým slovom a prianím všetkého najlepšieho našich štvrtákov a piatakov do sveta vyprevadila aj naša pani riaditeľka, ktorá zároveň tých najlepších ocenila pamätnou medailou a ďakovným listom.  Veľa šťastia, v šírom svete, naši maturanti.

      Atmosféru z celej akcie nám pripomínajú aj fotografie album1 a album2.

    • Nulté stretnutie absolventov školy
     • Nulté stretnutie absolventov školy

     •  

      Študentská firma Espoco, JA firma v spolupráci so školou Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Vás srdečne pozýva na nulté stretnutie absolventov Gymnázia, Park mládeže 5, Košice (Gymnázium, Šaca), ktoré sa uskutoční 9. júna.2018 (sobota) ​​v čase od 14:00 do 20:00 v priestoroch školy, na adrese Park mládeže 5, Košice - Mier. V cene vstupného v hodnote 10,00 €  je zahrnuté aj občerstvenie.

      Na adrese: https://goo.gl/forms/rS9SPqP8NIHMKg6E3 nájdete prihlášku. Po jej vyplnení, Vám bude zaslaný informačný email s číslom účtu, na ktorý zaplatíte vstupné (10,00 €). Až po obdržaní platby sa Vaša prihláška na stretnutie absolventov stane záväznou.  Vstupné je možné uhradiť do 4. 6. 2018. Prihlášku je možné stornovať do 4. 6. 2018. Po tomto termíne Vám vstupné nebudeme môcť vrátiť.

      Informujte svojich spolužiakov zo strednej školy o tejto akcii. Tešíme sa na stretnutie s vami.

      Organizáciu akcie zabezpečuje študentská firma Espoco, JA firma pri Gymnáziu, Park mládeže 5 Košice v spolupráci so školou Gymnázium, Park mládeže 5, Košice.

      Plagát k akcii si môžete pozrieť (stiahnuť) kliknutím na tento text.

      S pozdravom,

      Radka Čaplárová,
      prezidentka študentskej firmy Espoco, JA firma.
      Park mládeže 5, Košice
      espoco.jafirma@gmail.com

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo